Brown, Smith, and Jones

เมื่อวานมีคนบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับ The Matrix น่าสนใจดี อยากให้อธิบายเกี่ยวกับชาว Zion เริ่มต้นที่คำว่า “Zion” ไซออน เป็นชื่อที่ชาว อิสราเอล ที่ต้องไปเป็นทาสในอิยิปต์ ใช้เรียกเมืองเยรูซาเร็ม ซึ่งก็คือที่ๆ พระเจ้าประทานให้พวกเขา ในวันแห่งพันธสัญญา ไซออนจึงเป็นสัญลักษณ์ ของการเป็นอิสระจากความเป็นทาสนั่นเอง จึงพูดได้ว่า ชาวไซออนคือคนที่พบตัวเองเป็นทาส และต้องการเป็นอิสระจากความเป็นทาสนั้น

เมื่อวานพูดไปแล้วว่า matrix คือ เหตุ(มารดา)แห่งทุกข์ และมนุษย์เป็นทาสของกิเลส และชาวไซออนคือคนที่รู้ความจริง(ธรรม)นี้ แต่ถึงรู้ความจริงไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเพราะก็ยังเป็นทาสอยู่ดี ไซออนไม่ได้เป็นอิสระ แค่ได้ “ตื่น” ขึ้นเท่านั้นเอง จะเข้าใจตรงจุดนี้ได้ต้องเข้าใจก่อนว่า Agent คืออะไร

เอเจนต์ จะมา 3 คนเสมอ มาปฏิบัติหน้าที่ ของ เหตุแห่งทุกข์ (matrix) ก็คือมาทำให้เราเกิดทุกข์นั่นเอง พูดง่ายๆ ตามแบบพุทธ เอเจนต์ก็คือ “อกุศลมูล 3” อันได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นเหตุให้เราทำกรรม(แปลว่าการกระทำ) ที่ไม่เป็นกุศล(กุศล คือสิ่งที่ทำแล้วเกิดปัญญา คือทำให้บรรลุธรรมต่างจากบุญโดยสิ้นเชิง) ชาวไซออนเมื่อเจอเอเจนต์ก็ได้แต่หนี เหมือนผู้ปฏิบัติธรรมเมือเริ่มปฏิบัติ ก็ทำได้แค่หนึ หรือเลี่ยงจากสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลส คนที่พยายามสู้ก็จะแพ้โดยสิ้นเชิง ลองง่ายๆ โดยการไปนั่งในร้านเนื้อย่างสัก 4 ชม. โดยห้ามแตะต้องอาหารสิ

Links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Zion
http://en.wikipedia.org/wiki/Agent_(The Matrix)
http://th.wikipedia.org/wiki/อกุศลกรรม

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s