เวลาที่สำคัญที่สุด

เวลาที่สำคัญที่สุดคือเวลาใด? เป็นคำุถามที่น่าคิด คิดถึงคำถามนี้แล้วก็ทำให้คิดถึงหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ที่พูดเรื่องนี้ไว้และได้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่า ปัญหาของคนเรามักเกิดจาก เรารู้สึกกังวลใจจนเกินไปกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง และเศร้าเสียใจจนเกินไปกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว สิ่งที่เป็นอดีตได้ผ่านไปแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้ สิ่งที่เป็นอนาคตยังมาไม่ถึงจึงทำอะไรไม่ได้ มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เราทำอะไรได้ เพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขที่สุดคือ คนที่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันเท่านั้น “ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด แล้วอนาคตจะดูแลตัวของมันเอง”

“เพราะฉะนั้นปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่สำคัญที่สุด” เพราะเป็นเวลาเดียวที่เราสามารถทำอะไร เวลาอื่น ไม่ว่าจะเป็นวินาทีที่แล้ว หรือ วินาทีที่กำลังจะถึงเราทำอะไรไม่ได้เลย

คุณล่ะ มีชีวิตกับเวลาใด เวลานี้เดี๋ยวนี้หรือเปล่า?

Links:
http://www.amazon.com/How-Stop-Worrying-Start-Living/dp/0671733354

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s