การเรียน การทำงาน และการสอบ

ชีวิตวัยเรียนและชีวิตวัยทำงานมักไม่เหมือนกัน บางครั้งถ้าเราแยกแยะไม่ออก อาจทำให้เราสับสนได้ ตัวอย่างเช่น “การสอบ” ในสมัยเรียนการสอบนั้น จะมีเป็นครั้งคราว อาจจะเทอมละครั้งหรือสองครั้ง อาจจะมีการสอบย่อยเก็บคะแนนบ้าง แต่ก็จะมีการบอกล่วงหน้า และมีวิชาสอบแน่นอน ถ้าออกนอกตำราหรือเนื้อหาที่สอนเราอาจจะโวยวายกับอาจารย์ได้ แต่เราจะไม่สามารถรู้ข้อสอบที่จะออกล่วงหน้าได้ ถ้าหากมีคนรู้ล่วงหน้า อาจจะถึงขั้นสอบใหม่ แต่ในชีวิตการทำงานนั้นการสอบ(การประเมินผลการทำงาน) ไม่ได้ทำการอาจารย์แล้วแต่หัวหน้างานเป็นคนประเมินแทน การประเมินเิกิดขั้นตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับหัวหน้าว่าจะหยิบเรื่องไหนมาประเมิน ไม่มีการกำหนดเรื่องที่จะประเมินในแต่ละครั้งแต่ละวันแน่นอน วันนี้ท่านอาจจะดูเืรื่องความตรงต่อเวลา พออีกวันหนึ่งอาจดูเรื่องความรับผิดชอบ ไม่ก็ความสามารถ และท่านจะไม่บอกเราก่อนว่า ประชุมวันนี้ท่านจะประเมินเรานะ ประเด็นที่สำคัญอีกอันคือ ในแต่ละปีท่านจะบอกให้เรารู้ ข้อสอบ(objectives) ก่อน ถ้าเราไม่เข้าใจในข้อไหนก็ถามได้จนกว่าจะเข้าใจ

ประเด็นเหล่านี้ทำให้ชีวิตทั้งสองแบบมีความแตกต่างกัน ปัญหาจะเกิดขึ้นเมื่อเราสับสนระหว่างชีวิตการเรียนและการทำงาน เช่น หัวหน้าสั่งงาน เราดันคิดว่าเป็นข้อสอบอาจารย์เราก็ไม่กล้าถามรายละเอียด เพราะสมัยเรียนถามแล้วอาจารย์จะไม่ยอมบอก ก็เลยเอากลับไปนั่งเดาว่าหัวหน้าต้องการอะไร ทำงานมาก็เลยไม่ได้อย่างใจ อย่างนี้เรียกว่าสับสน หรือ อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การโปรโมต หรือโบนัส ถ้าเราสับสนกับการให้เกรดของอาจารย์เพราะปกติ อาจารย์ให้เกรด เราจะไม่สามารถถามได้ว่า อาจารย์ตัดเกรดอย่างไร ข้อไหนถูกผิด ได้คะแนนเท่าไหร่(สมัยผมเรียนสมัยนี้อาจจะขอดูได้แล้ว) แต่กับการทำงาน เราสามารถขอดูใบ KPI ได้ จริงๆ แล้วหัวหน้างานมักจะเอาผมการประเมินมาคุย กับเราก่อนที่จะส่งผล ให้ฝ่ายบุคคลด้วยซ้ำไปเพื่อเราจะได้มีโอกาสทักท้วง หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

ประเด็นสำคัญคือ เราจะต้องแยกแยะประเด็นเรื่องการเรียนในโรงเรียน และการทำงานในสำัันักงานออกจากกันให้ได้ ต้องไม่ให้ความคุ้นเคยในสมัยเรียน มาทำให้เราสับสนหรือเข้าใจผิดในการทำงาน มิฉะนั้นการทำงานเราอาจจะไม่ก้าวหน้า อย่างที่เราตั้งใจไว้ได้

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s