Earned Value Management (EVM)

คราวก่อนเขียนเรื่อง การวัดผลงาน(performance) ในโปรเจ็คที่ใช้ Agile ด้วย EVM อาจจะไม่ค่อยละเอียดเลยคิดว่า น่าจะเขียนให้ละเอียดขึ้น

EVM เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำ project tracking โดยพบว่า เรามักจะวางแผนโครงการด้วยการประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรูปของ จำนวนชั่วโมงทั้งหมด (Budget at completion,BAC) เช่นโปรเจ็ค A มีขนาด 1000 ชม. สมมติ ผ่านไปหนึ่งเดือนใช้ไป 500 ชม. เราจะบอกไม่ได้เลยว่า เสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ พอจบโครงการจึงเพิ่งรู้ว่า ใช้ไปสี่เดือนรวมทั้งหมด 2000 ชม.ซึ่งเกินกว่าที่ประมาณการไ้ว้เท่าตัว จริงๆ ตอนผ่านไปสองเดือนแล้วใช้ไป 1000 ชม.แล้วก็คงรู้แล้วว่า ไม่ทันแน่แล้่วก็เกินงบแน่เพราะงานยังเหลืออีกเยอะ แต่ก็บอกไม่ได้อยู่ดีว่า จะเสร็จเมื่อไหร่ EVM ถูกนำมาใช้เพื่อแก้ปัญหานี้

ผมจะอธิบายในเชิงของ Agile เพื่อให้เข้าใจง่าย (หรือเปล่านะ?) EVM มี indicators ต่างๆ ดังนี้

1. Actual Cost (AC) คือจำนวน ชั่วโมงทำงานที่ใช้จริง

2. Planned Value (PV) หรือ Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS) ใช้สำหรับเป็นตัวชี้วัดมูลค่าของผลที่วางแผนหรือคาดหวังว่าจะทำได้ เืนื่องจากเราวางแผนกันเป็น Sprint (Iteration) ดังนั้นพูดให้ง่ายก็คือ Velocity ที่เรา expected ว่าจะทำได้นั่นเองโดย

PV = SP(baseline) / Sprint = Velocity(baseline)

3. Earned Value (EV) หรือ Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) ใช้สำหรับเป็นตัวชี้วัดว่างานที่วางแผนไว้เสร็จไปได้เท่าไหร่แล้ว พูดให้ง่ายก็คือ Velocity ของ Sprint นั้นนั่นเอง

EV = SP(actual) / Sprint = Velocity(actual)

4. SPI (Schedule performance index) เป็นตัวชี้ว่า เราทำงานได้เสร็จตามเป้าหรือแผนที่วางไว้หรือไม่ โดย >1 เร็วกว่าแผน, 0 เป็นไปตามแผน, <1 ช้ากว่าแผน

SPI = EV / PV = Velocity(actual) / Velocity(baseline)

หรือ ถ้าจะหา SPI รวม ก็หาได้จาก

SPI(total) = SP(total) / ( Velocity(baseline) * number of Sprint )

5. CPI(Cost Performance Index) ใช้หาว่าเราค่าใช้จ่าย หรือแรงงานที่เราลงไป เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ โดย >1 ดีกว่าแผน, 0 เป็นไปตามแผน, <1 แย่กว่าแผน

CPI = EV / AC

แ่ต่เนื่องจาก หน่วยไม่เหมือนกัน(อันหนึ่งเป็น SP อีกอันเป็น Hrs) จึงต้องมีการเแปลงหน่วยโดยคิดเทียบเป็น Hrs / SP โดย AC = Hrs(actual) / SP ; EV = Hrs(baseline) / SP

CPI = (Hrs(baseline) / SP) / (Hrs(actual) / SP)

แต่การรู้แค่ SPI และ CPI นั้น บอกได้เพียงว่า เราทำได้ดีหรือไม่ ยังตอบคำถามหลักที่ว่า เสร็จเมื่อไหร่ไม่ได้ เราจึงต้อง มี indicators อื่นเพิ่มเิติมอีก นั่นคือ

6. Estimate At Completion (EAC) คือ ค่าใช้จ่ายรวมของทั้งโปรเจ็ค

EAC = AC(accum) + ( (PV(total) – EV(accum)) / CPI )

7. Estimate To Completion (ETC) นี่แหละคือหัวใจ บอกว่า อีกแค่ไหนโปรเจ็คถึงจะเสร็จ

ETC = EAC – AC = (PV(total) – EV(accum)) / CPI

ตัวอย่างการคำนวณ
ถ้า Project A ตามแผนแล้วมี 500 SP(Story Points) ทำมาแล้ว 5 iterations(Sprints) ได้มา 300 SP โดยมี CPI=0.8

ETC = 500-300 / 0.8 = 250 SP

แปลว่าความจริงแล้ว งานเหลือจริงๆ ไม่ใช่ 200 แต่เหมือนเท่ากับ 250 เพราะฉะนั้นถ้า Velocity=60 จะไม่ใช่ 4 แต่ต้องเป็น 5 sprints จึงจะเสร็จ

Links:
http://en.wikipedia.org/wiki/Earned_value_management

1 thought on “Earned Value Management (EVM)

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s