จะสอนคนไม่เข้าใจ Agile ให้เข้าใจได้อย่างไร?

ตอบให้สั้นและง่ายที่สุดคือ “ไม่ต้องสอน” อ๊ะ ไม่ได้กวนนะ ผมเคยเขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับการเรียนว่า สุดยอดการเรียนคือไม่ต้องเรียน เพราะฉะนั้นสุดยอดการสอนก็คือไม่ต้องสอนสิ อ้าว! งั้นจะทำให้เค้ารู้จัก Agile ได้อย่างไรกันล่ะ

Agile นั้นยืมแนวความคิดมาจาก Lean manufacturing ซึ่งพัฒนา(ก็อปปี้)มาจาก Toyota Production System (TPS) ซึ่งยืมหลักการ PDCA (Plan,Do,Check,Act) ของ Deming มาประกบกับแนวคิดแบบ Zen ซึ่งเป็นแนวคิดหนึ่งของ พุทธศาสนา นี่คือเหตุผลว่าทำไม Agile มีความเป็นพุทธสูงมาก และคนเอเชียจึงเข้าใจและทำตามวิธีการแบบ Agile ได้ดี ปัญหาอยู่ที่รากของ Agile ที่เป็นพุทธ ทำให้การเผยแผ่และสั่งสอน Agile เป็นแบบพุทธไปด้วย คือ เป็นการสอนแบบปฏิบัติให้ดู และ ถ่ายทอดจากจิตสู่จิต เพราะฉะนั้นการสอนจึงเป็น ไม่ต้องสอนแต่ต้องปฏิบัติให้ดู เมื่อได้ดูแล้วจะเข้าใจและนำมาซึ่งการเรียนรู้ใน Agile เอง

ปัญหาคือ คนเรามีหลายแบบ มีความพร้อมในการเข้าใจได้ในหลายระดับ เราจำเป็นต้องปรับ วิธีการไปตามลักษณะบุคคลที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย (Individuals and interactions over processes and tools) ตามพุทธแบ่งคนไว้ 4 ระดับ คือ

1. อุคคฏิตัญญู มีสติปัญญาฉลาดเฉลียว เป็นสัมมาทิฏฐิ
2. วิปจิตัญญู มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ
3. เนยยะ มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ
4. ปทปรมะ ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ

Links:
https://korn4d.wordpress.com/2010/05/29/สุดยอดการเรียน_คือไม่เรียน
http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_Production_System
http://en.wikipedia.org/wiki/PDCA
http://en.wikipedia.org/wiki/Zen
http://agilemanifesto.org/
http://th.wikipedia.org/wiki/บัวสี่เหล่า

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s