The Matrix – 5 – This is incredible. I know kung fu…Show me

ตอนที่ 5 : สุดยอด ฉันเป็นกังฟูแล้ว…ไหนโชว์ให้ดูซิ

นีโอเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ทุกแขนงด้วยวิธีโหลดเข้าสมองโดยตรง(นี่สิหลักการสุดยอดการเรียนคือไม่ต้องเรียนของจริง โหลดเข้าไปเลย) สิบชั่วโมงผ่านไปมอร์เฟียสผ่านมาดู นีโอบอกว่าเป็นกังฟูแล้ว มอร์เฟียสก็เลยขอทดสอบ แน่นอนต้องสู้กันในคอนสตรักส์ เป็นที่ตื่นเต้น และลูกเรือทุกคนตามมาดู

MORPHEUS: This is a sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. It has the same basic rules. Rules like gravity. What you must learn is that these rules are no different than the rules of a computer system. Some of them can be bent. Others can be broken. Understand?

MORPHEUS: Then hit me, if you can.

สู้กันไปถึงแม้นีโอจะเก่งแต่ก็สู้ไม่ได้

MORPHEUS: How did I beat you?
NEO: You — You’re too fast.
MORPHEUS: Do you think my being faster, stronger has anything to do with my muscles in this place?

นีโองงและไม่เข้าใจและยังหายใจหอบถี่ มอร์เฟียสจึงพูดต่อว่า

MORPHEUS: Do you believe that’s air you are breathing now?
MORPHEUS: Come on, Neo. What are you waiting for? You’re faster than this. Don’t think you are. Know you are.
MORPHEUS: Come on! Stop trying to hit me and just hit me.

ในที่สุดนีโอก็ไล่มอร์เฟียสจนมุมได้

NEO: I know what you’re trying to do —
MORPHEUS: I’m trying to free your mind, Neo, but all I can do is show you the door. You’re the one that has to step through. Tank, load the jump program.

มอร์เฟียสจึงให้แท้งค์(operator) โหลดโปรแกรมกระโดด แล้วบอกนีโอว่า

MORPHEUS: Let it all go, Neo. Fear. Doubt. Disbelief. Free your mind.

มอร์เฟียสกระโดดข้ามตึกที่ห่างออกไปมากกว่า 15 ม. (สถิติโลกไม่เกิน 9 ม.) นี่โอกระโดดไม่ข้าม ตกลงไปจากยอดตึกสูง 24 ชั้น แต่พื้นหยุ่นเหมือนยางช่วยรับไว้ แต่เค้าก็ยังรู้สึกเจ็บ เมื่อกลับออกมาพบว่าปากแตกมีเลือดออก

NEO: I thought it wasn’t real.
MORPHEUS: Your mind makes it real.
NEO: If you are killed in the Matrix, do you die here?
MORPHEUS: The body cannot live without the mind.

บทวิเคราะห์

Some rules can be bent. Others can be broken
กฏที่พูดถึงนี้คือ “กฏแห่งกรรม” นั่นเอง ไม่มีใครหนีกฏแห่งกรรมพ้น แต่ก็นั่นแหละผู้ประพฤติธรรมย่อมมีความสามารถที่จะเข้าใจมันได้ดี และบางครั้งก็สามารถงอมันได้ บางครั้งก็แหกมันได้ แต่ก็ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาหรอกนะ

Don’t think you are. Know you are
Stop trying to hit me and just hit me
ทั้งสองประโยคเป็นเรื่องเดียวกันคือ ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้น มีแต่ต้องทำ ไม่สามารถที่จะแค่คิดหรือพยายามได้ ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของการปฏิบัติใครทำใครได้ อ่านหนังสือธรรมะร้อยเล่มไม่สู้ปฏิบัติธรรมเพียงหนึ่งวัน ทั้งหมดนั้นเพียงเพื่อการหลุดพ้นเท่านั้น

All I can do is show you the door. You’re the one that has to step through.
ทางพุทธศาสน์มันเป็นเช่นนั้นเอง ธรรมาจารย์ทำได้แค่ชี้ทางหลุดพ้น ตัวเราเท่านั้นที่จะเดินผ่านไปสู่ความหลุดพ้น ไม่มีใครช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน (อัตตา หิ อัตตโน นาโถ)

Let it all go, Neo. Fear. Doubt. Disbelief. Free your mind.
มอร์เฟียสกำลังสอนเกี่ยวกับสังโยชน์ และให้นีโอพยายามละมัน อีกอย่างคือ มอร์เฟียสกำลังอธิบายเรื่องกายและจิตที่แยกเป็นอิสระออกจาก กัน กายทุกข์จิตทุกข์เท่ากับทุกข์สองเด้ง กายทุกข์จิตไม่ทุกข์เพราะเห็นมันเป็นเช่นนั้นเอง(ตถตา) ทุกข์แค่เด้งเดียว

The body cannot live without the mind.
สิ่งที่มอร์เฟียสกำลังอ้างถึงนี้คือ กายเนื้อและกายจิต หรือ กายในกาย ซึ่งบางครั้งเราเรียกว่า ธรรมกาย (ไม่ใช่วัดนะ) ความคงอยู่ของชีวิตจะต้องมีทั้งสองสิ่งอิงอาศัยกัน ฝึกแต่จิตไม่ฝึกร่างกาย มันก็ทรุดโทรมตายก่อนบรรลุธรรม ฝึกแต่กายไม่ฝึกจิตมันก็ยึดติดแต่รูปไปไหนไม่รอด

Links
http://th.wikipedia.org/wiki/สังโยชน์

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s