The Matrix – 6 – What? Are you trying to tell me that I can dodge bullets?

ตอนที่ 6 : อะไรนะ? คุณกำลังบอกว่าผมจะหลบกระสุนได้งั้นเหรอ?

หลังจากฝึกวันแรก นีโอก็หลับเป็นตาย วันต่อมามอร์เฟียสได้สอนเกี่ยวกับเอเจนต์

NEO: This — this isn’t the Matrix?

MORPHEUS: No, it’s another training program designed to teach you one thing; if you are not one of us, you’re one of them.

NEO: What are they?

MORPHEUS: Sentient programs. They can move in and out of any software still hardwired to their system. That means that anyone that we haven’t unplugged is potentially an Agent. Inside the Matrix, they are everyone and they are no one.

นี่โอมองดูเอเจนต์ มอร์เฟียสอธิบายต่อ

MORPHEUS: We’ve survived by hiding from them, running from them, but they are the gatekeepers, they’re guarding all the doors, holding all the keys, which means that sooner or later someone is going to have to fight them.

NEO: Someone?

MORPHEUS: I won’t lie to you, Neo. Every single man or woman who has stood their ground, who has fought an Agent, has died. But where they failed, you will succeed.

NEO: Why?

MORPHEUS: I’ve seen an Agent punch through a concrete wall. Men have emptied entire clips at them and hit nothing but air. Yet their strength and their speed are still based on a world that is built by rules. Because of that they will never be as strong or as fast as you can be.

นีโอเกาหัวอย่างงงๆ

NEO: What? Are you trying to tell me that I can dodge bullets?

MORPHEUS: No, Neo. I’m trying to tell you that when you’re ready, you won’t have to.

บทวิเคราะห์

ตอนนี้คงต้องอุทิศการอธิบายความถึงเอเจนต์อย่างเดียวเลยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญ

เอเจนต์ = อกุศลมูล 3
อย่างที่เคยอธิบายไปในตอนก่อนๆ ว่าเอเจนต์คือ อกุศลมูล ซึ่งมี 3 อย่างประกอบด้วย โลภะ โทสะ และโมหะ อย่างที่มอร์เฟียสอธิบาย อกุศลมูลนั้นเข้าออกใครก็ได้ ตัวของอกุศลมูลความจริงแล้วไม่มีตัวตน คือเป็นรูปจับต้องได้นั้นไม่มี แต่ว่าถ้าใครเกิดโทสะขึ้นเขาก็จะกลาย เป็นเอเจนต์สมิธ หรือถ้าเกิดโลภ ก็กลายเป็นบราวน์ หรือ เกิดหลงก็กลายเป็นโจนส์ เราฆ่าเอเจนต์ หรืออกุศลมูลไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนตั้งแต่แรก

If you are not one of us, you’re one of them
พวกเราในที่นี้คือเหล่าผู้ปฏิบัติธรรมแห่งไซออน ถ้าหากคุณไม่รู้จักธรรมะ(ความจริง) คุณก็จะหลงมัวเมาอยู่ใน อกุศลมูล ทำให้ก่อแต่อกุศลกรรม เหล่าผู้ปฏิบัติธรรมนอกจากต้องพาตนเองให้ไกลจาก อกุศลมูลของตนเองแล้ว ยังต้องหลีกหนีให้ไกลจากผู้ไม่รู้ธรรมด้วย ที่บอกว่าต้องหนีนี่คือหนี่จริงๆ เมื่อเรายังไม่บรรลุธรรมนั้นมันไม่มีอะไรไปสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เลย ได้แต่หนีอย่างเดียวจริงๆ ขืนสู้ไปก็แพ้ ตายเปล่าอย่างเดียว

..I can dodge bullets?
..when you’re ready, you won’t have to
กระสุนนี่เป็น นัยยะที่สำคัญ ถ้าเหล่าเอเจนต์คืออกุศลมูล กระสุนที่ยิงก็คือ “อกุศลจิต” (ดู อกุศลจิต 12) เป็นจิตอันเป็นอกุศลนั่นเอง เมื่ออกุศลจิตเกิดขึ้นใครก็หลบไม่พ้น แต่สำหรับผู้บรรลุธรรมนั้นไม่ต้องหลบ เพราะกระสุนนั้นไม่มีผลอะไร เหมือนวิ่งกันอยู่คนละโลก(ภพ) จะจับเอามาคลึงเล่นก็ยังได้ สำหรับพวกเราที่ยังงมกันอยู่นั้นคงต้องเฝ้าดูกันให้ดี เอเจนต์มาเมื่อไหร่ เราคงต้องหนีกันลูกเดียว ไม่งั้นโดนยิงล่ะแย่เลย

Links
http://larndham.org/index.php?/topic/20563-_กรุณาช่วยไล่เรียงลำดับอกุศลจิต

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s