ธรรมไจล์ – อิทธิบาท ๔

เป็นเรื่องที่ผมพยายามคิดพิจารณามานานแล้วว่า Agile team ที่จะประสบความสำเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยธรรมะ เลยประกบกันเป็น ธรรมะ + อไจล์ = ธรรมไจล์ (อ่านว่า ทัม-มะ-จาย) มาดูอันแรกกันเลยดีกว่า

อิทธิ แปลว่าความสำเร็จ ความสำเร็จแห่งการปฏิบัติ ขั้นหนึ่งๆ ก็เป็นอิทธิอย่างหนึ่ง จนถึงเป็นความสำเร็จอย่างสูง คือสำเร็จความรู้ธรรมเห็นธรรม อันเป็นภูมิอริยชน จนถึงความตรัสรู้อันเป็นความรู้สูงสุดในพุทธศาสนา ก็เป็นอิทธิคือความสำเร็จ คำว่า บาท นั้นแปลตามศัพท์ว่า เหตุที่ให้บรรลุถึง เหตุที่ให้ถึง อันได้แก่ปฏิปทาคือทางปฏิบัติ หรือมรรคคือทาง บาท แห่งอิทธิ ก็คือเหตุที่ให้บรรลุถึงความสำเร็จ

อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย

ฉันทะ คือความพอใจ การสร้างให้ทีมมีความพอใจเกิดขึ้นนั้น จะต้องให้ทีมสามารถ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิด ความเป็น self-organized team ขึ้น

วิริยะ คือความเพียร การทำงานที่ดีต้องประกอบด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่อง การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ (story, iteration) ทำให้เราสามารถ ทำงานได้ต่อเนื่องและไม่ทำให้รู้สึกท้อ หรือเหนื่อยง่าย เหมือนกับการวิ่งทีละ stage แบบแรลลี่ จะเหนื่อยน้อยกว่าการวิ่งทางไกลแบบ มาราธอน ส่วนหนึ่งเพราะมีเป้าหมายระยะสั้นที่แน่นอนและจับต้องได้

จิตตะ คือความเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้ง อไจล์ทีมที่ดีต้องไม่ทอดทิ้งความต้องการของลูกค้า คอยตรวจสอบและวัดผล พร้อมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตามความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา

วิมังสา คือความไตร่ตรองพิจารณา นอกจากทำงานแล้ว ทุกๆ iteration ทีมจะต้อง ทำการมองย้อนหลัง โดยการทำ retrospective เพื่อพิจารณาว่า ที่ผ่านมานั้น ทีมทำเรื่องใดได้ดี เพื่อนำมาปรับปรุง และปรับใช้ให้เป็นรูปธรรมต่อไป หรือ เรื่องใดทีมทำได้ไม่ดี จะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที รวมถึงเรื่องทีสมควรลองทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลอง ด้วย (Well-LessWell-Try retrospective model)

Links
http://board.palungjit.com/f8/อิทธิบาท-4-คือ-ธรรมแห่งความสำเร็จ-173200.html#post1867293

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s