โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน, เจือจันทน์ อัชพรรณ

โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน, เจือจันทน์ อัชพรรณ

ถ้าจะหาหนังสือแนวธรรมะที่อ่านง่าย และเห็นวิธีปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมแล้ว ผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นอันดับต้นๆ ในนั้น คำสอนในหนังสือแบ่งออกเป็น สี่หมวดใหญ่ คือ

1. การสร้างอนาคต
น่าจะเป็นหลักใหญ่ใจความของหนังสือเป็นเรื่องการบันทึก บัญชีกรรม โดยวิธีการบันทึกบัญชีกรรมนี้ก็คล้ายกับบัญชีรับจ่าย คือแบ่งเป็นสองข้าง ข้างหนึ่งบันทึกกรรมดี อีกข้างบันทึกกรรมชั่ว ถ้ากรรมดีมากกว่า ก็ถือว่าใช้ได้ ตัวอย่างที่ท่่านได้แสดงไว้ในหนังสือ นั้นครั้งแรกท่านตั้งใจว่า จะต้องให้ได้ กรรมดีมากกว่ากรรมชั่วสามพันครั้ง คือเอาจำนวนกรรมดีลบด้วยจำนวนกรรมชั่วแล้วต้องได้มากกว่าสามพัน หลังจากได้ตามเป้าท่านก็ตั้งเป้าหมายใหม่ไปเรื่อยๆ ผลจากจากการทำความดีมากๆ นั้นท่านกล่าวว่าจากที่หมอดูดูว่าท่านไม่มีบุตร ท่านก็มี จะตายตอนอายุ 53 ก็ไม่ตาย ท่านจึงนำเรื่องนี้มาสอนบุตรของท่าน

2. วิธีแก้ไขความผิดพลาด
เป็นเรื่องที่ท่านสอนบุตรของท่าน ต่อจากเรื่องการสร้างอนาคต

ข้อ ๑ ลูกจะต้องมีความละอายต่อการทำชั่ว
ข้อ ๒ ลูกจะต้องมีความเกรงกลัวต่อการทำชั่ว
ข้อ ๓ ลูกจะต้องมีความกล้าที่จะแก้ไขตนเอง

การแก้ไข จึงต้องแก้ก่อนที่จะมีการกระทำผิดเกิดขึ้น
คือ ต้องรู้เหตุ ที่จะก่อให้เกิดความผิดได้เสียก่อน

3. วิธีสร้างความดี

ข้อแรก การทำความดีนั้น ทำแล้วดีจริงหรือไม่

ถ้าเราทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นเรียกว่า ทำความดี
แต่ถ้า เราทำเพื่อตัวเราเอง นั่นคือ ความไม่ดี

ทีนี้พ่อจะพูดถึง ความดีข้อที่สอง
คือ ทำความดีโดยบริสุทธิ์ใจ หรือแฝงด้วยเจตนาใดๆ

สมัยนี้คนส่วนมาก ชอบคนที่มีนิสัยไม่ดื้อรั้นว่าเป็นคนดี
แต่นักปราชญ์ท่านมักจะชอบคนที่เป็นตัวของตัวเอง
เพราะคนชนิดนี้ มักจะสอนง่าย แต่หาได้ยากมาก
คนที่ว่านอนสอนง่าย ชักจูงอย่างไรก็ไปอย่างนั้น
ถึงแม้ใครต่อใครพากันชมเชย
ว่าเป็นคนดีนักหนาก็ตามที
แต่ท่านนักปราชญ์กลับเห็นว่า
คนชนิดนี้เป็นผู้ร้ายในคุณธรรม
สอนให้ดีได้ยาก หาความก้าวหน้าไม่ได้

ส่วนความดีข้อที่สาม คือการทำดีที่มีผู้รู้เห็น และไม่มีผู้รู้เห็น
ถ้าเราทำความดี มีคนรู้เห็นมาก ก็กลายเป็นความดีทางโลกไป
แต่ทำแล้วไม่มีผู้รู้เห็น เหมือนการปิดทองหลังพระ
นี่เป็นความดีทางธรรม ความดีทางธรรม ฟ้าดินย่อมประทานผลดีให้

ความดีข้อที่สี่ คือความดีที่ทำผิดหรือทำถูก

การทำความดีที่มีคนนําไปเป็นเยี่ยงอย่าง
ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ จึงจะเป็นความดีแท้
ส่วนการทำความดีที่กลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไป
เป็นผลร้ายต่อส่วนรวมแล้วไซร้
ก็หาชื่อว่าเป็นความดีแท้ไม่

ความดีข้อที่ห้า คือการทำความดีแล้วผลทำให้ผู้อื่นเป็นอย่างไร

ความดีข้อที่หก คือ ความดีที่กระทำครึ่งๆ กลางๆ และทำอย่างสมบูรณ์

การสั่งสมความดีความชั่วนั้น
ดุจนำของบรรจุลงในภาชนะ
ถ้าสั่งสมทุกวัน ก็จะเต็มเปี่ยม
ถ้าสั่งสมบ้างไม่สั่งสมบ้าง
หยุดๆ ทำๆ บุญหรือบาปนั้นก็พร่องอยู่เสมอ
ไม่มีวันเต็มได้เลย

ทำความดีด้วยจิตว่างเปล่า
เมื่อไม่ได้บรรจุอะไรไว้ที่จิตเลย
จิตนั้นก็ย่อมเต็มเปี่ยมไปด้วยกุศลผลบุญ
พลังแห่งกุศลกรรมเช่นนี้ใหญ่หลวงนัก
สามารถทำลายเคราะห์กรรมได้ ถึงหนึ่งพันครั้ง

ความดีข้อที่เจ็ด คือ ความดีที่ใหญ่หรือเล็ก

การทำความดี
ไม่ว่าจะเป็นความดีมากหรือน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับเจตนาในการทำความดีนั้น
เพื่อผู้อื่นหรือเพื่อตนเอง

ข้อที่แปด คือ ความยากง่ายในการทำความดี

ทำสิ่งที่ยากที่สุดได้เสียก่อน จึงจะชนะใจตนเองได้
เมื่อชนะใจตนเองได้แล้ว ความเห็นแก่ตัวก็หมดไป
จึงบังเกิดเมตตาธรรม

การช่วยเหลือผู้อื่นนั้น มีวิธีการมากมาย
ประมวลแล้วก็สามารถแยกออกได้ ๑๐ วิธีด้วยกัน คือ
๑. ช่วยเหลือผู้อื่นทำความดี
๒. รักและเคารพทุกคนอย่างเสมอหน้า
๓. สนับสนุนผู้อื่นให้เป็นผู้มีความดีพร้อม
๔. ชี้ทางให้ผู้อื่นทำความดี
๕. ช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความคับขัน
๖. กระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
๗. ไม่ทำตนเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ หมั่นบริจาค
๘. ธำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมะ
๙. เคารพผู้มีอาวุโสกว่า
๑๐. รักชีวิตผู้อื่นดุจรักชีวิตตนเอง

4. ความถ่อมตน

ไม่อวดดีว่าคนเองวิเศษกว่าผู้อื่น
จะได้ไม่มีเรื่องกับใคร ไม่กล้าทำความชั่ว
สำนึกอยู่เสมอว่า ตนเองยังทำความดีไม่เพียงพอ
แล้วจะมีความก้าวหน้าในการฝึกตน
และไม่เพียงแต่ จะหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา
แต่ยังต้องรู้จักฝึกตน ให้เข้ากับคนในสังคมได้
จะได้ไม่มีศัตรูทั้งต่อหน้าและลับหลัง
ไม่มีอุปสรรคในการสั่งสมคุณธรรมความดีงาม

Links
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=8134
http://www.baanjomyut.com/pratripidok/owad4/index.html
http://audio.palungjit.com/f2/โอวาท-ของท่าน-เหลี่ยวฝาน-513.html
http://kaimookbook.tarad.com/product.detail_529211_th_2660934

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s