Not a project manager, not yet a scrummaster

เป็นประโยคที่ผมบอกพี่ชายคนหนึ่งไปวันนี้ ไม่แน่ใจว่าทำไมตัวเองถึงพูดออกไปแบบนี้ เลยลองพยายามหาคำตอบดู สกรัมมาสเตอร์นั้นมีหน้าที่คือ

►Ensures that the team is fully functional and productive – ทำให้มั่นใจว่าทีมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
►Enables close cooperation across all roles and functions and removes
barriers – ทำให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกลุ่มต่างๆ ข้ามบทบาทและหน้าที่ และขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ
►Shields the team from external interferences – ปกป้องทีมจากการแทรกแซงจากภายนอก
►Ensures that the process is followed. Invites to daily scrum, iteration review
and planning meetings – ทำให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายทำตามกระบวนการอย่างเคร่งครัด, เชิญทุกคนทำ เดลี่-สกรัม, ไอเทอเรชันรีวิว, และ แพลนนิงมีทติ้ง
Introduction to Scrum, Ken Schwaber/Bas Vodde

ทำให้มั่นใจว่าทีมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำได้จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ขึ้นกับลักษณะส่วนตัวของทั้งตัวสกรัมมาสเตอร์เองและตัวทีม การที่ทีมจะทำงานได้ดีนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบหลายประการที่ซับซ้อน การไม่ละเลยความเป็นมนุษย์ดูเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในงานนี้่ เพราะคนเราไม่ว่าจะเก่งแ่ค่ไหนก็มีเวลาขึ้นมีเวลาลง มีความชอบไม่ชอบ มีคนบางคนชอบทำงานคนเดียว บางคนต้องทำงานเป็นกลุ่ม บางคนชอบเงียบๆ บางคนชอบสนุกสนาน … พูดไปสามวันคงไม่จบ แต่ข้อสรุปมีอย่างเดียวคือ สกรัมมาสเตอร์ต้องเข้าใจคนในทีม ว่าเขาเป็นมนุษย์ไม่ใช่สิ่งของ มนุษย์มีชีวิตจิตใจ มีความชอบความเกลียด มีอารมณ์ และประสิทธิภาพการทำงานของคนก็ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เอามากๆ

ทำให้เกิดการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกลุ่มต่างๆ ข้ามบทบาทและหน้าที่ และขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆ
การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนกับคน หรือทีมกับทีม เป็นอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญของสกรัมมาสเตอร์ การประสานงานกับ โปรดักท์โอนเนอร์ กับสเตกโฮลเดอร์ และการทำงานแม้จะทำงานเป็นทีม ก็ไม่สามารถอยู่เพียงทีมเดียวได้ เมื่อขยายงานใหญ่ขึ้นก็ต้องมีทีมเพิ่มขึ้น งานขนาดใหญ่มักต้องใช้หลายทีมในการทำงาน การสื่อสารระหว่างทีมที่ทำงานบน โค้ดเดียวกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ตรวจหาและกำจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันทำให้การติดต่อสื่อสารพุดคุยระหว่างหน้าที่ หรือทีมเกิดขึ้นไม่ได้ หรือไม่มีประสิทธิภาพ แต่สกรัมมาสเตอร์ต้องระลึกอยู่ตลอดเวลาว่า การเป็นสะพา่นนั้นไม่ใช่เป็นคนประสานงานเอง แต่เป็นคนที่ทำให้เกิดการประสานงาน กล่าวคือ เป็นคนริเริ่มอำนวยความสะดวกให้เกิดการสื่อสารพูดคุึยโดยไม่ใช่คนที่เข้าไปพูดคุยเอง มิฉะนั้น สกรัมมาสเตอร์จะกลายเป็นคอขวด และเป็นตัวปัญหาอุปสรรคเสียเอง

ปกป้องทีมจากการแทรกแซงจากภายนอก
การแทรกแซงจากภายนอกเป็นปัญหาใหญ่ของสกรัมทีม เพราะ เมื่อทีมจัดการตัวเอง จะทำให้ผู้บริหารระดับสูงที่คุ้นเคยกับการลงมาดูระดับรายละเอียด(micro-manange) เกิดความรู้สึกไม่มั่นคง(insecure) เมื่อถึงระดับหนึ่งพวกเขาจะลงมาดู ไต่ถาม สอบสวน ต่อรอง ควบคุม เหมือนที่เคยกระทำ ซึ่งเป็นการลดประสิทธิภาพทีมอย่างถึงที่สุด การช่วยเหลือ พูดคุยสื่อสาร จากสกรัมมาสเตอร์ ให้พวกเขาได้อุ่นใจ เข้าใจ และ ติดตามความคืบหน้าของโปรเจ็คจึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพื่อที่ทีมจะสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมายได้

ทำให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายทำตามกระบวนการอย่างเคร่งครัด, เชิญทุกคนทำ เดลี่-สกรัม, ไอเทอเรชันรีวิว, และ แพลนนิงมีทติ้ง
งานนี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่ความจริงนั้นไม่ง่ายเลย แรกๆ ทุกคนก็จะปฏิบัติอย่างดีเพราะ เป็นของใหม่ แต่การทำจะทำให้ทุกคนทำได้ต่อเนื่องจนเกิดเป็นความเคยชินนั้นยากมาก ต้องอาศัยระเบียบ วินัย ความพยายาม รวมทั้งศิลปการอธิบายโน้มน้าว และ การสังเกต ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร ชอบอย่างไร และที่สำคัญการตักเตือนอย่างสร้างสรรค์ เพราะระหว่างทางต้องมีคนทำผิด แต่การจะบอกให้เขาไม่รู้สึกผิดและร่วมมือแก้ไขนั้น เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างจริงจัง

สรุปแล้วดูเหมือนผมก็ยังไม่ได้คำตอบให้กับตัวเองว่าทำไมผมถึงพูดออกไปอย่างนั้น แต่มีคำหนึ่งผุดขึ้นในหัว คือคำว่า “การเมือง” คือผมคิดว่า สกรัมมาสเตอร์ที่ดีต้องเข้าใจการเมือง ทั้งในทีมนอกทีม ในบริษัทและนอกบริษัท ระหว่างคน ระหว่างทีม การจัดการทรัพยากรและผลประโยชน์ นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนที่เ้ข้าใจวัฒนธรรม ความเชื่อ ที่หลากหลาย แต่สิ่งสำคัญคือ คือไม่ “เล่น” การเมืองเสียเอง ต้องไม่เข้าไปจัดการเอง คือรู้แต่ไม่ทำ แต่อำนวยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าเปรียบก็เหมือน กานดาล์ฟ พ่อมดขาวแห่งมิดเดิ้ลเอิร์ธ ที่มีพลังแต่ก็ไม่ใช้พร่ำเพรื่อ คอยแต่ผลักดันผู้อื่นให้เติบใหญ่ด้วยตัวของตัวเอง

1 thought on “Not a project manager, not yet a scrummaster

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s