ก้าวแรกกับลีน

ช่วงที่ผ่านมาผมสังเกตว่ามีหลายคนเริ่มให้ความสนใจเรื่องลีนกันมากขึ้น แต่ก็พบว่ามีหลายเรื่องที่ยังเข้าใจไม่ตรงจุด ลองคิดดูก็คงจะเป็นเพราะว่า ลีนนั้นซับซ้อน และเราศึกษาอันที่เป็นส่วนต่อยอดของมันทำให้ขาดความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญไป เลยเกิดความคิดว่า ถ้าเอาลีนดั้งเดิมมานำเสนอ น่าจะช่วยให้หลายคนเข้าใจมันได้มากขึ้น

ลีนนั้นมีต้นตอมาจากระบบการผลิตแบบโตโยต้า หรือ Toyota Production System พูดถึงระบบการผลิตนี้หลายคนคงเข้าใจว่า มันถูกสร้างมาเพื่อผลิตรถยนต์ แต่ความจริงแล้ว มันถูกคิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่โตโยต้ายังไม่หันมาทำธุรกิจรถยนต์ด้วยซ้ำ แรกเริ่มนั้น ทีพีเอส มีชื่อว่า การผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือ Just In-time Production แนวคิดนี้มีมาตั้งแต่โตโยต้ายังผลิตเครื่องทอผ้าอยู่ และได้ถูกพัฒนามาเรื่อยๆ อย่างไม่หยุดยั้ง แม้ทุกวันนี้ระบบการผลิตของโตโยต้าก็ยังถูกพัฒนาเพื่อแข่งขันกับตลาดโลกที่ก้าวไปข้างหน้าไม่หยุดเหมือนกัน

เพื่อให้เข้าใจทีพีเอสได้ง่าย แนวคิดทั้งหมดได้ถูกนำมาวาดเป็นรูปภาพที่เรียกว่า บ้านของโตโยต้า หรือ Toyota House ถ้าเข้าใจรูปนี้ทั้งหมด ก็คงจะบอกได้ว่าเข้าใจลีนแล้ว

20120325-230208.jpg

การสร้างบ้านนั้นต้องเริ่มจากฐานรากอย่างไร บ้านของโตโยต้าก็ต้องเริ่มจากส่วนล่างสุดอย่างนั้น การเริ่มต้นศึกษาลีนก็ไม่ต่างกัน ถ้าเราดูพื้นล่างสุดในรูปภาพจะพบว่า มันคือ ปรัชญาแห่งวิถีโตโยต้า สิ่งที่รูปนี้ไม่ได้บอกคือ เจ้าปรัชญานี้กล่าวไว้ว่าอย่างไร

ปรัชญาแห่งวิถีโตโยต้า มีทั้งหมด ๑๔ ข้อ คือ
๑. วางรากฐานการตัดสินใจเชิงบริหารบนปรัชญาระยะยาว แม้ว่าจะเป็นภาระแก่เป้าหมายทางการเงินในระยะสั้น
๒. สร้างการไหลของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงปัญหาให้ประจักษ์
๓. ใช้ระบบ “ดึง” เพื่อหลีกเลี่ยงการผลิตมากเกินพอดี
๔. ปรับเรียบภาระงาน (Heijunka)
๕. สร้างวัฒนธรรม “การหยุดทันทีเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ”
๖. งานที่เป็นมาตรฐานเป็นพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการให้อำนาจพนักงาน
๗. ใช้การควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) เพื่อไม่ให้ปัญหาถูกซ่อนไว้
๘. เลือกใช้เทคโนโลยีที่เชื่อถือได้และผ่านการทดสอบแล้ว เพื่อสนับสนุนบุคลากรและกระบวนการ
๙. ส่งเสริมผู้นำซึ่งมีความเข้าใจในการดำเนินงานโดยตลอด อีกทั้งซึมซับปรัชญาในการดำเนินงาน และสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
๑๐. พัฒนาบุคลากรและทีมงานที่โดดเด่น ซึ่งเขาเหล่านั้นยึดถือปรัชญาของบริษัท
๑๑. ให้ความใส่ใจต่อพันธมิตร และผู้จัดส่งวัตถุดิบของบริษัท โดยชักจูงและช่วยเหลือพวกเขาในการปรับปรุง
๑๒. ลงไปคลุกคลีกับปัญหาด้วยตนเอง เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างถ่องแท้ (Genchi Genbutsu)
๑๓. ตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยฉันทามติ พิจารณาให้รอบคอบถึงทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ และดำเนินการในสิ่งที่ตัดสินใจแล้วอย่างรวดเร็ว (Nemawashi)
๑๔. พัฒนาเพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยผ่านการพิจารณาอย่างไม่รู้จบ (Hansei) และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen)

คราวหน้าเราค่อยมาว่า กันในรายละเอียดเป็นข้อๆ ครับ

อ้างอิงจาก
วิถีแห่งโดโยต้า Dr. Jeffrey K. Liker แต่ง, ดร.วิทยา สุหฤทดำรง แปล

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s