Self-organizing team still needs Leading

เหมือนเคยพูดเรื่องนี้มากก่อนแล้วแต่ลองค้นแล้วไม่เจอ เอาเป็นว่าเขียนใหม่เลยละกัน

ตำราอไจล์ทุกเล่มจะพูดเรื่องการสร้างให้ทีมสามารถจัดการตัวเองได้หรือที่เรียกว่า self-organizing team มีหัวหน้าหลายคนที่ิเริ่มอินกับอไจล์แล้วพยายามสร้างให้ทีมจัดการตัวเองได้ ด้วยการเลิกบอกให้ทีมทำอะไร แล้วให้ไปคิดเอาเอง สิ่งนี้สามารถสร้างปัญหาได้มาก

self-organizing != self-leading

ทีมที่สามารถจัดการตัวเองได้นั้นคือทีมที่สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในทีมเพื่อการบรรลุเป้าหมายได้ด้วยตัวเอง แต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาควรจะเป็นคนกำหนดเป้าหมายเอง มีกูรูด้านการพัฒนาภาวะผู้นำกล่าวไว้ว่า “ถ้าเราเอาคนที่เก่งที่สุดมารวมกันโดยไม่มีผู้นำ พวกเขาจะไปคนละทาง อย่างเร็วที่สุด” คือ ถ้าไม่มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันแล้ว ทุกคนก็จะทำตามความต้องการของตนเองซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องทำให้งานสำเร็จได้

แล้วหัวหน้างานควรทำอย่างไร?

ความเข้าใจในลักษณะ ของ self-organizing team เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หัวหน้าต้องเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทีมทำได้ และอะไรคือสิ่งที่หัวหน้า หรือผู้นำจะต้องเป็นผู้กำหนด ถ้าจะให้ยกตัวอย่าง ผมอยากจะขอยกตัวอย่าง การทำสงคราม ถ้าเราสร้างกองทัพแบบ self-organizing แล้วกองทัพจะจัดการเองว่า ใครจะอยู่หน่วยไหน มีหน้าที่ทำอะไร เช่น กองหน้า กองหนุน ส่งกำลังบำรุง เป็นต้น แต่กองทัพจะไม่ใช่คนกำหนดว่า จะเข้าตีเมืองไหน นั่นเป็นหน้าที่ของแม่ทัพ หรือ ผู้นำนั่นเอง

แล้วเราจะทำอย่างไร?

วิธีการนำทีมแบบ self-organizing มีหลักการง่ายๆ คือ เราจะต้องกำหนด 3 เรื่องให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3 เรื่องนั้นคือ

1. Goals – กำหนดเป้าหมายที่ทุกคนจะต้องบรรลุให้ชัดเจน เช่น จะต้องตีเมืองใดให้แตก
2. Decisions – คือ มีอะไรบ้างที่ทีมจะต้องตัดสินใจเองหรือมีอำนาจตัดสินใจเองได้ เช่น ยุทธวิธีการเข้าตี เวลาเข้าตี อาวุธที่จะใช้ เป้นต้น
3. Resources – ต้องกำหนดให้ว่า มีทรัพยากรใดบ้างที่ทีมสามารถนำไปใช้ได้ เช่น กำหนดว่า ศึกนี้จะให้ใช้ทหารเท่าไร หรือ มีอาวุธให้เลือก อะไรบ้าง บางครั้ง อาจจะรวมถึงเวลาด้วย เช่น ต้องตีให้ได้ ภายในสามเดือน เป็นต้น

ถ้ากำหนดได้ครบแล้ว ทีมก็พร้อมที่จะเริ่มจัดการตัวเองจนประสบความสำเร็จได้

อ่านเพิ่มเติม
Succeeding with Agile: Leading a Self-Organizing Team

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s