Benefit กับ Value

planning pokerอันเนื่องมาจากคำถามของ Tap Yeophantong ถามใน agile66 group ว่า

มีวิธีที่จะ measure value ของ feature อย่างเป็นระบบ เพี่อเอามา prioritise งานได้ด้วยมั้ยครับ

ซึ่งผมได้ตอบไปว่า

value ไม่ได้ใช้ในการ prioritize ครับ benefit ต่างหาก ลูกค้าไม่ได้จัดอันดับความสำคัญของ work items ด้วย “คุณค่า” ของมันครับ เค้าจัดอันดับด้วย “ประโยชน์” ที่เขาจะได้รับครับ

ได้รับคำถามต่อมาว่า

ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง benefit กับ value ครับผม

ผมเลยคิดว่าน่าจะเขียนเป็นบล็อกให้อ่านกันเพราะคงมีหลายคนคงไม่รู้เหมือนๆ กัน เราคงต้องพูดถึงนิยามของคำสองคำนี้กันก่อนเป็นอันดับแรก

ประโยชน์ – benefit

อไจล์พูดถึงเรื่องนี้ในรูปแบบการ เขียน user story ว่าสามารถเขียนได้โดยกำหนดว่า รูปแบบคือ

As a [stakeholder], I want [feature] so that [benefit].

จะเห็นว่าประโยชน์คือส่วนที่อยู่หลัง so that ในการเขียน user story นั่นเอง ซึ่งประโยชน์นี้จะแสดงถึงสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าเค้าจะได้รับเมื่อ user story นี้ถูกทำจนสำเร็จ ประโยชน์นี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ตัวลูกค้าเองจะรู้ว่า อันไหนมีประโยชน์กับเขามากกว่า คิดแทนกันไม่ได้ มีหลายเทคนิคที่สามารถใช้ในการทำให้ประโยชน์นี้สามารถแสดงในรูปตัวเลขได้ ซึ่งเมื่ออยู่ในรูปตัวเลขจะเรียกว่า คุณค่าทางธุรกิจ หรือ business value นี่เองอาจเป็นที่มาของความสับสนเพราะดันมีคำว่า value อยู่ด้วย

คุณค่า – value

คุณค่าในที่นี้คือคุณค่าของ story เราแสดงมันด้วย story point เรานั้นอยู่ในโลกของทุนนิยม และแม้แต่อไจล์ก็ยังคงเป็นทุนนิยม การวัดคุณค่าของของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราสามารถทำได้โดยวัดว่ามันมีราคาเท่าไหร่ แต่ว่าราคานั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าจะเป็นเรื่องของเหตุผล ของอย่างหนึ่งอาจจะมีคุณค่ากับคนหนึ่งมากกว่าอีกคนหนึ่งก็ได้ นี่เองที่ทำให้ story point ใช้ตัวเลขลำดับฟีโบนัชชี เพราะเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบมากกว่าการหาค่าที่เจาะจง กล่าวสั้นๆ คุณค่า หรือ value ก็คือ ราคาของ story ที่ลูกค้ายอมจ่าย อยู่ในรูปของ story point นั่นเอง

จะเห็นว่าทั้งสองอย่างนั้นใกล้เคียงกันมาก แต่เป็นคนละมุมมอง อันหนึ่งคือประโยชน์ที่ลูกค้าคิดว่าจะได้รับจากงาน ส่วนคุณค่าคือราคาขายของงาน ที่ลูกค้าจะต้องจ่าย จุดต่างสำคัญคือการนำไปใช้งานของทั้งสองอันนั้นแตกต่างกัน ประโยชน์นั้นใช้สำหรับการจัดอันดับความสำคัญของ story ใน product backlog ส่วน คุณค่านั้นเปรียบเสมือนราคาของ story ใช้เป็นค่าประเมินการเพื่อให้เปรียบเทียบขนาดของ story แต่ละอัน

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s