เครื่องบินกับเรือดำน้ำ

submarine เมื่อพูดถึงลักษณะการจัดวางรูปแบบองค์กร ในหัวผมจะเห็นเป็นสองรูปแบบ ที่แตกต่างกัน คือ

องค์กรแบบเครื่องบิน

องค์กรแบบนี้จะมีผู้บริหารเป็นศูนย์กลาง คอยกดปุ่มสั่งการไปซะทุกเรื่อง ถ้าทุกอย่างเริ่มต้นมาจากคนคนเดียว หรือแค่สองสามคน ข้อดีขององค์กรแบบนี้คือ มีเอกภาพสูงมาก สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ดีเท่ากับความสามารถของผู้บริหาร เมื่อสิ่งใดได้ตัดสินใจแล้ว ก็จะเกิดผลตามนั้นได้โดยเร็ว แต่องค์กรแบบนี้ก็มีข้อเสียอยู่มากเหมือนกัน เพราะว่าทุกอย่างมาจากคนคนเดียว ทำให้ความคิดสร้างสรรค์มีจำกัด และถ้าคนคนนี้เป็นอะไรไป องค์กรจะซวนเซหรือถึงขั้นล้มเหลวได้ เรามักเห็นองค์กรแบบนี้ในธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจครอบครัวที่ เถ้าแก่ เป็นคนรับผิดชอบทุกอย่าง ตัดสินใจทุกเรื่อง องค์กรแบบนี้มักจะมีปัญหาในการหาคนที่มีความสามารถมาช่วยทำงาน เพราะคนเหล่านี้จะรู้สึกว่า ถูกจำกัดในการแสดงความสามารถ

องค์กรแบบเรือดำน้ำ

ในเรือดำน้ำนั้น จะมีการแบ่งหน้าที่อย่างชัดเจนว่าใครมีหน้าที่ทำอะไร กัปตันจะเป็นผู้กำหนด ยุทธวิธี และทิศทางการเดินเรือ แต่ ก็จะมีรองกัปตันเป็น ผู้ประสานงาน ส่วนการบังคับเรือจริง ๆ นั้น อยู่ที่ ต้นหน การมองทางจะใช้ เจ้าหน้าที่โซนาร์ ส่วนด้านกำลังขับเคลื่อนเป็นหน้าของต้นกล และเรื่องการยิงเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตอร์ปิโด องค์กรแบบนี้จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถแตกต่างกัน ทำงานร่วมกัน ภายใต้การชี้นำของผู้บริหาร ความสำเร็จหรือล้มเหลวจะขึ้นกับแต่ละคนแต่ละหน้าที่ว่าจะทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีแค่ไหน ข้อดีขององค์กรแบบนี้คือ เป็นองค์กรที่ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นในทุกส่วนงาน ทำให้สามารถพัฒนา และขยายได้มากกว่า แบบแรก แต่ก็มีข้อเสียคือ เมื่อมีผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการทำงานมาก ก็จะต้องใช้เวลาในการสื่อสารและถกเถียงเพื่อให้ได้ข้อสรุปนานกว่าแบบแรก

ในโลกของการทำงานจริง คงจะไม่สามารถบอกได้ว่ารูปแบบทั้งสองนั้นแบบใดดีกว่ากัน แต่คงจะเป็นเรื่องความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ แล้วแต่สถานการณ์ไป ในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจ คนงานยังมีจำนวนน้อยการบริหารแบบเครื่องบินจะทำให้องค์กรขับเคลื่อนได้ง่าย ใช้คนน้อยกว่า สามารถปรับเปลี่ยนยุทธวิธีได้รวดเร็ว แต่ถ้าเมื่อองค์กรเติบโตขึ้น ถ้าหากยังใช้วิธีการบริหารแบบนี้ ผู้บริหารเองคงกลายเป็นคอขวด คอยถ่วงไม่ให้องค์กรเติบโตอย่างที่ควรจะเป็นได้

องค์กรของคุณล่ะ มีรูปแบบการบริหารแบบใด? เหมาะสมหรือไม่?

2 thoughts on “เครื่องบินกับเรือดำน้ำ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s