จดโน้ตสไตล์ Cornell

Cornell Note-Taking System

เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่า ยังไม่เคยบล็อกเรื่องนี้เลย วันนี้นึกขึ้นได้เลยเอามาฝากกันดีกว่า

ไม่ว่าเราจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือว่าจบมาทำงานแล้ว ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังคงต้องทำอยู่ทุกวัน คงหนีไม่พ้นการจดโน้ต ไม่ว่า จะจดเพื่อไว้อ่านทบทวนเอง หรือไว้ทำรายงาน สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของโน้ตที่จด ยิ่งมีความครบถ้วนสมมากเท่าไร เราก็ยิ่งได้รับประโยชน์จากมันมากขึ้นเท่านั้น

จากค้นคว้าและทดลองวิธีการหนึ่งพี่ผมพบว่า ใช้งานได้จริง คือวิธีการจดโน้ตแบบมหาวิทยาลัยคอร์เนล ซึ่งถูกคิดขึ้นโดย Walter Pauk ซึ่งเป็นศาสตราจารย์คนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนี้ คิดขึ้นเมื่อราวช่วงปี 1950s ซึ่งเรื่องนี้ถูกบรรจุอยู่ในหน้งสือที่เขาเขียนขึ้นชื่อ How to Study in College

มาดูวิธีการกันว่าทำไมมันถึงได้เป็นวิธีที่น่าสนใจ

การจดโน้ตตามวิธีนี้นั้นจะต้องเริ่มที่การแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสามส่วน (ดูตามรูป) ด้านบนแบ่งเป็นสองส่วน ซ้าย กว้างราว 2 นิ้วครึ่ง ขวาราว 6 นิ้ว และด้านล่างของกระดาษกันส่วนไว้ราว 2 นิ้ว ต่อไปผมจะเรียกส่วนเหล่านี้ว่าช่อง ซ้าย ขวา และ ล่าง ตามลำดับ

ในการประชุมหรือ ฟังเล็กเชอร์ หรืออ่านหนังสือ เราจะจดเรื่องที่ได้ยินหรือได้อ่านลงในช่องขวา เป็นหลัก โดยปล่อย ซ้ายและล่าง ว่างไว้ก่อน

หลังจากที่เสร็จการประชุมหรือเข้าฟัง หรืออ่านจบบท ให้เริ่มทบทวนสิ่งที่จดไว้ทันที หรือถ้าไม่สามารถทำได้ให้กลับมาทำให้เร็วที่สุด ไม่เกิน 24 ชม. ยิ่งปล่อยไว้นาน สิ่งที่อยู่ในสมองจะหายไปเรื่อย ๆ โดยให้จดในรูป คำถาม หรือ keyword ลงในช่องซ้าย และจดสรุปของ คำตอบหรือคำอธิบายไว้ในช่องล่าง

วิธีการนำโน้ตนี้มาทบทวน เช่นก่อนสอบ หรือ ก่อน meeting ครั้งถัดไป ให้ ปิดส่วนขวาแล้ว อ่านคำถาม หรือ keyword ในช่องซ้าย แล้วตอบคำถาม หรือ อธิบาย keyword นั้นปากเหล่า ถ้าจำไม่ได้ ให้เปิด ดูชองล่าง แล้ว ตอบซ้ำ ให้ขึ้นใจ

เพียงเท่านี้เราก็จะมีระบบความจำที่ดีกว่าเดิมแล้วครับ

ลิ้งค์
– http://en.wikipedia.org/wiki/Cornell_Notes

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s