คุณเป็นอไจล์หรือเปล่า?

หลายวันก่อนได้อ่านข้อเขียนของอาจารย์สมเกียรติ อ่อนวิมล จากที่มีน้องคนหนึ่งถามว่า คุณแม่ของเธอเป็นคอมมิวนิสต์หรือไม่ ซึ่งท่านอาจารย์ได้กรุณาตอบว่า คนเป็นคอมมิวนิสต์นั้นสังเกตได้โดย เขาจะด้องชอบ Karl Marx และอ่าน The Communist Manifesto เลยได้คำตอบกับตัวเองว่า เราเป็นอไจล์หรือไม่

ถ้าใช้หลักการเดียวกันคงจะพอสรุปได้ว่า คนจะเป็นอไจล์นั้น จะชื่นชอบ ผู้ให้กำเนิดอไจล์ คนใดคนหนึ่งหรือมากกว่า และ อ่าน Agile Manifesto

ซึ่งผู้ให้กำเนิดอไจล์ ได้แก่

Kent Beck
Mike Beedle
Arie van Bennekum
Alistair Cockburn
Ward Cunningham
Martin Fowler
James Grenning
Jim Highsmith
Andrew Hunt
Ron Jeffries
Jon Kern
Brian Marick
Robert C. Martin
Steve Mellor
Ken Schwaber
Jeff Sutherland
Dave Thomas

และ อไจล์แมนิเฟสโต กล่าวว่า

We are uncovering better ways of developing
software by doing it and helping others do it.
Through this work we have come to value:

Individuals and interactions over processes and tools
Working software over comprehensive documentation
Customer collaboration over contract negotiation
Responding to change over following a plan

That is, while there is value in the items on
the right, we value the items on the left more.

พอรู้ตัวกันรึยังครับ ว่า ตัวเอง หรือคนที่เราสงสัยนั้น เป็นอไจล์รึเปล่า

สุขสันต์วันพ่อแห่งชาติครับ

Link

http://agilemanifesto.org

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s