อธิบายเบญจขันธ์ ภาค AI

ตอนเด็ก ๆ ได้เรียนพุทธศาสนา แต่ไม่ค่อยเข้าใจนัก จนเมื่อมาเรียนคอมพิวเตอร์ แล้วกลับไปอ่านหนังสือธรรมะอีกครั้งก็พบว่า มันคือตำรา AI (Artificial Intelligence) ที่ยอดเยี่ยมมาก อธิบายไว้หมดแล้วว่า จะสร้าง หุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบมนุษย์ได้นั้น ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง

เบญจขันธ์ หรือ ขันธ์ 5 นั้นคือ สรรพสิ่งจะเรียกว่ามีชีวิตได้ต้องประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ 5 สิ่ง หรือพูดง่าย ๆ ว่า ถ้าไม่มี 5 อย่างนี้ครบไม่เรียกว่า มีชีวิต

1. รูป – ตัวร่างกาย ซึ่งก็คือ body ซึ่งได้แก่ sensors และ actuator ของ robot ซึ่งทำให้ robot นั้นสามารถรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้

2. วิญญาณ – เมื่อมีการกระทบกัน ของ object (อารมณ์) และ sensor (อายตนะ) จะเกิดเป็น event (วิญญาณ) ขึ้นในระบบ ตัวอย่างเช่น มีแสงสะท้อนวัตถุมากระทบ image sensor เกิด เป็น event เรียกว่า จักขุวิญญาณ เป็นต้น

3. เวทนา – ภายในระบบ จะต้องมีระบบย่อย (subsystem) หนึ่ง ทำหน้าที่บอกว่า ชอบ เกลียด หรือ เฉย ๆ กับตัว วิญญาณ ที่เกิดขึ้นจากการกระทบกันของ object และ sensor นั้น เหตุผลที่ต้องมี subsystem นี้เพื่อให้การตอบสนองรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น ถ้าถูกไฟลวกเราต้องหดมือกลับ ในการนี้เราเพียงรู้ว่า เจ็บ เราไม่ชอบ ก็เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องรู้มากกว่านั้น ระบบจึงตอบสนองได้รวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของตัวระบบเอง

4. สัญญา – ระบบจะต้องมี knowledge database เพื่อสืบค้น และเรียนรู้ว่าสิ่งที่มากระทบนี้เรียกว่า อะไร เคยกระทบหรือยัง มีผลอย่างไรบ้าง

5. สังขาร – คือการตอบสนองต่อ object ที่มากระทบ โดยประมวลผลจาก สัญญา ที่มีเก็บไว้ ประกอบกับ เวทนา ที่เกิดขึ้น โดย สังขาร (reaction) = เจตนา (system call) -> ทวาร (actuator) -> กรรม (action)

คงจะพอเห็นภาพคร่าว ๆ ของระบบ AI และ ขันธ์ 5 แล้ว สังเกตอย่างหนึ่งว่า ขันธ์ 5 ไม่ได้บอกว่า sense หรือการรับรู้ จะประกอบด้วยอะไรบ้าง สำหรับ มนุษย์แล้วจะประกอบด้วย หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ แต่ไม่ได้จำกัดว่า AI ของเรานั้นจะต้องมีเหมือน หรือแตกต่างอย่างไร ตรงนี้ ทำให้โอกาสในการออกแบบ เปิดกว้างมาก เช่น AI ของเรา อาจจะรับรู้ ในช่วงคลื่น infrared แทนที่จะเป็นคลื่นแสงอย่างมนุษย์ก็ได้

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s