ไตรลักษณ์ ภาคคอมพิวเตอร์

ในยุคของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลายคนคงรู้สึกว่าจะทำให้เราห่างไกลจากพุทธศาสนา แต่ความจริงแล้วเป็นไปในทางตรงกันข้ามเพราะมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถอธิบายและเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หลักไตรลักษณ์

ไตรลักษณ์แปลตามตัวได้ว่า “ลักษณะโดยธรรมชาติ 3 อย่างของสิ่งทั้งปวง” (พระธรรมกฎก ป.อ. ปยุตโต, 2514) สามารถกล่าวโดยย่อได้ว่า

1. อนิจจตา – ความไม่เที่ยง ความไม่คงที่ ไม่คงตัว เกิดขึ้นแล้วเสื่อมสลายไป
2. ทุกขตา – ความเป็นทุกข์ คือสภาพที่ทนได้ยาก มีความบกพร่องในตัว ไม่สมอยากแท้จริง ไม่สามารถพึงพอใจได้เต็มที่
3. อนัตตา – ไม่ใช่ตัวตน ไม่มีตัวตนแท้จริงที่จะสั่งบังคับให้เป็นอย่างไรได้

ตัวอย่างเช่น สมัยก่อนเราถ่ายรูปก็จะมีฟิล์ม มีภาพที่อัดลงกระดาษไว้ ถึงไหม้ไฟ ก็ยังเหลือเถ้า พอเข้าสู่ยุคดิจิทัล เราถ่ายภาพแล้วเก็บในคอมพิวเตอร์ วันดีคืนดีฮาร์ดไดรฟเสีย ทุกอย่างอย่างก็หายไปหมด อย่างนี้เรียกว่า อนิจจตา เราก็มานั่งด่าตัวเองว่าทำไมไม่ backup ไว้ก่อน ก็ทุกข์ ถามว่า รูปที่เก็บไว้นั้น จับต้องได้หรือไม่ คำตอบคือไม่ได้ ที่จริงก็เป็นเพียง ขั้วเหนือใต้อยู่ในจานแม่เหล็กเท่านั้น เราอุปทานเองว่า นี่เป็นบิตเป็นไบต์ ออกมาเป็นข้อมูลภาพ ความจริง ภาพที่เราถ่ายนั้น ไม่สามารถจับต้องอันใดได้เลย

นั่นเป็นตัวอย่างง่าย ๆ ซึ่งอาจจะยกอย่างอื่นได้อีกร้อยแปด เช่น โปรแกรม, VDO, ไฟล์เอกสาร ฯลฯ ทุกอย่างจะมีลักษณะเหมือนกันหมด เพราะ ไตรลักษณ์ นั้นมีในทุกสิ่งทุกอย่าง และเป็นตัวบอกเราว่าอย่าไปยึดติดเอาสิ่งใดมาเป็นของตัว เพราะสุดท้ายแล้วเราก็คว้าได้เพียงความว่างเปล่าเท่านั้น

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s