“โง่” ในแบบพระพุทธศาสนา

ความโง่สำหรับคนธรรมดา กับในทางพระนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทางพระนั้นเรียกความรู้ว่า “อวิชชา” และเรียกความโง่ว่า “อวิชชา”

อวิชชา โดยตัวมันเองนั้นแปลว่า ความไม่รู้ แต่ไม่ใช่ไม่รู้แบบโลก ๆ แต่คือความไม่รู้ในทางธรรม ในทางธรรมนั้น มีเรื่องที่ต้องรู้อย่างแท้จริง อยู่ 3 เรื่อง เรียกง่าย ๆ ว่า 3 ตา ได้แก่

1. อนิจจตา
2. ทุกขตา
3. อนัตตา

หรือที่เราเรียกว่า ไตรลักษณ์ นั่นเอง (ดู ไตรลักษณ์ ภาคคอมพิวเตอร์)

ดังนั้นที่เรียกว่า “โง่” ในพระพุทธศาสนาก็คือ การที่เราไม่รู้เท่านั้น ลักษณะทั้ง 3 ของสรรพสิ่ง แล้วยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปยึดติด เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็น ตัวกู ของกู จนทำให้ตนเองต้องลำบากกาย ลำบากใจ ไปกับสิ่งที่ความจริงแล้ว ไม่เที่ยง ทนได้ยาก และไม่ใช่ของของเราเลย

1 thought on ““โง่” ในแบบพระพุทธศาสนา

 1. ภาพในโพส ชื่อว่า “แจกดวงตาธรรม” จากสวนโมกข์ครับ มาพร้อมกลอนว่า

  อนิจจา แจกดวงตา เขาไม่รับ
  แล้ววิ่งกลับ ไปหัวขาด อนาถหนา
  ที่ยอมรับ ไม่กี่คน คนได้ตา
  นึกระอา จะใคร่เลิก เบิกตาคน

  แต่มีผู้ ร้องขอ ให้รอก่อน
  ค่อยผันผ่อน กันไป ให้หลายหน
  คงจะมี ผู้อยาก เพิ่มมากคน
  ความมืดมนท์ ในโลกา จะซาไป

  จึงยับยั้ง ชั่งใจ ได้อดกลั้น
  ชักชวนกัน ฟันฝ่า อย่าเหลวไหล
  ในการแจก ลูกตา อย่าท้อใจ
  ไม่เท่าไร โลกรู้จัก รักดวงตา

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s