ห้ามทำงานโดยไม่มี story card ภาค brainstorming

วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ทำ retrospective ร่วมกับทีมนี้ ใช้ท่าธรรมดา แบบ Keep/Stop/Start แล้วทำ dot voting ได้หัวข้อที่จะนำมาเป็น action item คือ

“ห้ามทำงานโดยไม่มี story card”

โดยเหตุเพราะทีมนี้เป็นทีมหลังบ้านทำให้เป็นที่ต้องการความช่วยเหลือจากหลาย ๆ ฝ่าย เลยมีคน shortcut มาขอให้ช่วยนั่นช่วยนี่ อยู่ตลอดเวลา งานส่วนใหญ่ก็ดูเหมือนจะใช้เวลาไม่นานนัก แต่พอมีมามาก ๆ เข้าก็กลายเป็นว่างานประจำที่วางแผนไว้ก็ไม่เสร็จตามกำหนด เกิดเป็น performance issue ของทีมโดยไม่จำเป็น

สิ่งที่ผมได้แนะนำทีมนี้คือ ให้ใช้ Kanban board และ visualize ทุกชิ้นขึ้นอยู่บนบอร์ด มาได้ราวสองอาทิตย์ ทีมคงจะเห็นถึงประโยชน์ของการ นำงานมาวางบนบอร์ดทำให้ได้เห็นภาพของงานชัดเจนขึ้น จึงนำมาเป็นหัวข้อใน retrospective นี้

ข้อต่อมาผมได้ให้ทีม ทำ brainstorming เพื่อหาว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรดี โดยผมกำหนด กฏว่า

1. เน้นปริมาณ ยิ่งมี idea มากยิ่งดี
2. ห้ามวิจารณ์ความคิดคนอื่นว่าไม่ดีอย่างไร ถ้าไม่เห็นด้วย ให้นำเสนอแนวคิดที่ดีกว่าออกมา
3. แนวคิดยิ่งแปลกยิ่งดี จะได้ไม่ติดอยู่ในกรอบ
4. สามารถต่อยอดความคิดของคนอื่นได้

แต่ละ idea ออกมาอย่างช้า ๆ แต่ก็มีคุณภาพ เนื่องจากไม่ได้จดไว้ชัดเจน ผมขอยกอันที่พอจำได้มานะครับ

– ล้อชื่อแม่คนทำโดยไม่มี card
– ปรับ 10 บาท
– ต้องปรึกษา team lead
– ต้องปรึกษาคนที่รู้เรื่องนั้น
– ต้องให้ทีมรับรู้เกี่ยวกับงานที่เข้ามา
– ต้องให้ส่งอีเมลรายละเอียดเพื่อเป็นหลักฐาน

เป็นต้น

หลังจากนั้นผมให้ทำ dot voting อีกครั้ง ได้มา 3 หัวข้อที่จะนำไปใช้กำหนดการทำงานจริงในอีก 1 เดือนข้างหน้า เพื่อแก้ปัญหานี้ แล้วให้ refine 3 หัวข้อที่ได้มา ให้ realistic มากขึ้น แต่บังเอิญผมติดประชุมอีกอันหนึ่งจะขอให้ใครคนหนึ่งดำเนินการต่อ หลังจากกลับมา ได้ผลประมาณว่า

1. ปรับเงินคนที่ทำโดยไม่มี story card โดยรายได้ที่ได้จะนำมาเป็นเงินกองกลางสำหรับจัดกิจกรรมกินเลี้ยงของทีม

2. เมื่อมีงานเข้ามาจะต้องมีการพูดคุยปรึกษากันในทีมก่อนที่จะรับปากใด ๆ

3. คนที่มาขอนอกรอบจะต้องส่งอีเมลเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s