Flow แล้วไปไหน?

เมื่อต้องเข้าพัฒนาทีม ผมมักจะเริ่มจากการสร้างให้เกิด Flow ขึ้นในทีมก่อน ความจริงนี่เป็นสิ่งที่ตำราลีนไม่แนะนำเพราะมีข้อเสียอยู่

ข้อเสียนั้นคือ sub-optimization กล่าวคือ การทำให้ทีมซึ่งมักเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการ ตัวอย่างเช่นในบริษัทปัจจุบัน ผมเลือกที่จะเข้าพัฒนาจากทีม Dev ซึ่งก็สร้าง Flow ได้ดี ทีมหันหน้าพูดคุยกัน มีสัมพันธ์อันดีกับ QA และ PO สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือ ส่วนอื่น เช่น UX design ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเขาได้ลงตัว เกิดเป็นคอขวดขึ้น นี่เองคือผลของ sub-optimization

ขั้นต่อไปคือเราจำเป็นต้องขจัดความไม่ลงตัวนี้เสีย ด้วยการผนวกกระบวนการภายนอกเข้ามาเชื่อมต่อกับทีม จนเกิดเป็น Flow เดียวกัน ความยากของมันคือการสร้างให้จังหวะภายในกับภายนอกลงตัวซึ่งกันและกัน ต้องใช้เวลาและการะประสานงานมากพอดู

แต่ก็นั่นแหละ ถึงแม้ว่าวิธีนี้จะมีจุดอ่อนและทำได้ยาก แต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงกว่าการเข้าไปทลายทีม แล้วสร้าง cross-functional team ขึ้นทันที เพราะจะเกิดแรงต้านมหาศาลจนมีโอกาสล้มเหลวสูงกว่ากันมาก การเริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งแล้วค่อย ๆ ขยายออกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ถึงแม้จะช้ากว่า แต่มีโอกาสสำเร็จสูงกว่าเป็นไหน ๆ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s