จังหวะชีวิต

ช่วงนี้ผมกับภรรยากำลังใส่ใจในการเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กเป็นพิเศษ สิ่งหนึ่งที่จำเป็นต้องใส่ใจคือจังหวะชีวิตของเจ้าตัวน้อย

ชีวิตคนเรานั้นมีความผูกพันกับธรรมชาติมาก เพิ่งเมื่อไม่นานมานี้เท่านั้นเองที่มนุษย์เราเริ่มออกห่างจากนาฬิกาธรรมชาติ เหตุเพราะเราสามารถคิดประดิษฐ์ ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ ทำให้เราเอาชนะธรรมชาติได้มาก แต่ก็สร้างความไม่สมดุลแก่เรา โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่เขาควรจะต้องได้รับการสอนให้รู้จักกับจังหวะเวลาต่าง ๆ เหล่านี้ แต่เทคโนโลยีกลับทำให้เขาออกห่างจากมันและเกิดเป็นความไม่สมดุลในชีวิตของพวกเขาไป

เวลา 1 ปี คือช่วงเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ เกิดเป็นฤดูกาลต่าง ๆ 3 ฤดูบ้าง 4 ฤดูบ้าง ฤดูกาลเป็นตัวกำหนด ถึงสภาพอากาศ และพืชพันธุ์ธัญญาหารต่าง ๆ

เวลา 1 เดือน คือช่วงเวลา ที่ดวงจันทร์เปลี่ยนรูป จากมืดเป็นสว่าง แล้วกลับเป็นมืดอีกครั้ง เกิดเป็นวงจรน้ำขึ้นน้ำลง ส่งผลในหลายเรื่อง รวมถึงช่วงเวลาเจริญพันธุ์ของสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงมนุษย์ด้วย

เวลา 1 สัปดาห์ คือ ประมาณหนึ่งในสี่ของ 1 เดือน (ทางจันทรคติ) แสดงถึงช่วงเวลาการเปลี่ยนรูป ของดวงจันทร์ เช่น จากมืดเป็นครึ่งดวง และ จากครึ่งเป็นเต็มดวง นี่เรียกข้างขึ้น ส่วนหลังจากนั้น ปรากฏการณ์จะกลับทาง คือ จากเต็มดวงเป็นครึ่งดวง และ จากครึ่งดวงเป็นมืด เรียกว่า ข้างแรม

เวลา 1 วัน คือ เวลาที่โลกหมุนรอบตัวเอง เกิดเป็นกลางวันกลางคืน โดยมนุษย์จะนอนเวลากลางคืน และตื่นในเวลากลางวัน

การฝืนวงจรเวลาต่าง ๆ เหล่านี้หาใช่ผลดีต่อสิ่งมีชีวิตไม่ คนเราสามารถอดนอนได้เป็นบางวัน เพราะร่างกายเราสามารถแก้ไขวงจรเวลาได้ แต่การเปลี่ยนต่อเนื่องเป็นเวลานานกลับทำให้ร่างกายเราเสียสมดุล เกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ นา ๆ การทำงานก็เช่นเดียวกัน เหตุผลที่เราต้องทำงาน 5-6 วันแล้วพักผ่อน ก็มีนัยยะจากวงจรเวลานี้เช่นเดียวกัน

กระบวนการดำรงชีวิตให้สัมพันธ์กับรอบเวลาธรรมชาตินี้ ปรากฏอยู่ในหลักอไจล์ด้วย ตัวอย่างเช่น ทำไมเราต้องมีการ stand-up meeting ทุกวัน หรือ ทำไมเราต้องกำหนด ช่วง iteration ให้เป็นรอบของสัปดาห์ โดยมีระยะเวลาไม่เกิน ครึ่งเดือน ถึง หนึ่งเดือน ทั้งหมดนั้นมีเพื่อให้ร่างกายของเราทำงานได้สมดุลกับรอบเวลาของธรรมชาติ จึงเกิดเป็นพลัง (empowered) ให้เราทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่จะทำได้ และสามารถรักษาประสิทธิภาพการทำงานนี้ได้ตลอดไป (sustainable) ทั้งหมดนี้เกิดจากการทำงานที่สัมพันธ์กับวงจรเวลาตามธรรมชาตินั่นเอง

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s