ทีมอไจล์เป็ดก้าบ

Cross Functional Team เป็นเรื่องที่หลายคนพอได้อ่านเกี่ยวกับมันแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดเป็นอันมาก

ความเข้าใจผิดเกิดจากว่า หลายคนเข้าใจว่า cross functional team คือทีมที่ประกอบด้วย generalists กล่าวคือทุกคนทำได้ทุกอย่าง ซึ่งจะไปบรรจบกับความเข้าใจผิดเรื่อง scrum ว่า ทุกคนมารุมกันทำงานเดียวกัน ให้เสร็จ ซึ่งก็ผิดอีกนั่นแหละ

ลองมาดูนิยามที่ Wikipedia ให้ไว้กันก่อนดีกว่า

A cross-functional team is a group of people with different functional expertise working toward a common goal.

ความจริงแล้ว Cross functional team คือ ทีมที่รวมคนจากหลากหลายความถนัด ต่างหาก ซึ่งเมื่อความถนัดแตกต่างกัน ก็จะไม่สามารถทำงานเหมือน ๆ กัน ได้ ทุกคนจะทำในสิ่งที่ตนถนัด แต่ร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดี (collaborate) เมื่อทุกอย่างสามารถจบได้ภายในทีมทำให้ค่าใช้จ่ายในการ communicate ต่ำ นี่ต่างหากที่เป็นจุดที่ทำให้ อไจล์มีต้นทุนน้อยกว่า การแบ่งคนออกเป็นหลายฝ่าย ตามความถนัด แต่รวมคนจากหลากหลายความถนัดเข้าเป็นทีมเดียวกัน

ต่อไปถ้ามีใครมาบอกให้ทีมเป็นทีมเป็ด ที่ทุกคนทำได้ทุกอย่าง แล้วรุมกันทำงานเดียวกัน ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนนะครับ ว่าน่าจะผิดไปจากหลักการดั้งเดิมของอไจล์ครับ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s