Culture eats agile for breakfast

ผมได้มีโอกาสเห็นหลายที่หลายแห่งที่นำอไจล์ไปปรับใช้อย่างได้ผล แต่ก็ปรากฏว่าความเป็นอไจล์นั้นเลือนหายไปในเวลาไม่นาน นั่นเป็นเรื่องปรกติเป็นอย่างมาก สิ่งที่ทำให้เกิดการเลือนหายไปนั้นคือ culture หรือ วัฒธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร หรือที่เรียกว่า culture นั้น เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ยาก แต่ก็เป็นสิ่งที่เรารับรู้ได้ง่ายๆ จากการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการเห็น หรือการได้ทำงานร่วมกัน บางที่บางแห่งมีวัฒธรรมแบบเปิด คือ ใครก็สามารถเสนอความคิดเห็นได้ บางที่ก็ปิดคือ นายสั่งลูกน้องทำ บางที่ก็นิยมการสื่อสารแบบทางการ แทบทุกอย่างมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร บางที่ก็เป็นแบบลำลอง เรียกมารวมกันแล้วประกาศไม่มีเอกสาร วัฒธรรมที่แต่ละที่นั้นไม่เหมือนกัน ไม่มีวัฒธรรมใดดีกว่าวัฒธรรมใด เป็นเรื่องความเหมาะสมตามสถานที่และสถานการณ์ (context) นึกถึงกองทหารแบบลำลอง หรือ บริษัทโฆษณาแบบนายสั่งลูกน้องทำสิ คงจะไปไม่รอดทั้งสองแห่ง

อไจล์นั้น เป็นสิ่งที่มีวัฒธรรมของตัวเอง หมายความว่า หลายสิ่งหลายอย่างของอไจล์จะขัดกับวัฒธรรมองค์กร ตัวอย่างเช่น ที่หนึ่ง มีวัฒธรรมแบบลำดับชั้น(hierachy) แต่อไจล์ นั้นเป็นแบบแบนราบ (flat) ตอนที่เขานำอไจล์ไปปรับครั้งแรกก็พยายามสร้าง cross functional team ทันทีโดยดึงคนมีฝีมือจากหลายทีมมาสร้างเป็นทีมต้นแบบ หรือ dream team ทำโปรดักต์ใหม่ ลับสุดยอดของของบริษัท ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี โปรดักต์สำเร็จ ก็อย่างว่าเอาคนชุดที่ดีที่สุดของบริษัทไปทำก็ต้องได้ผลดีเป็นธรรมดา แต่เนื่องจาก วัฒธรรมองค์กรที่เป็นลำดับชั้น นายเก่าที่ส่งคนมาเป็น dream team เมื่อโปรเจ็กต์จบก็ต้องดึงตัวคนกลับ ไม่อย่างนั้นงานที่ล่าช้าอยู่ใครจะทำให้จบ ก็คนเก่งที่สุดของเขาโดนดึงมาอยู่ที่นี่แล้วหลายเดือน สุดท้ายทุกคนก็แยกย้ายกลับทีมเดิม แล้วอไจล์ก็จบลง ณ ที่แห่งนั้น

นี่เป็นตัวอย่างที่ผมได้เห็นมาสม่ำเสมอ กับหลายที่หลายแห่งที่นำอไจล์มาทดลองใช้ ผู้บริหารมักคิดว่า คนที่มารวมกันเป็น dream team จะกลับไปสร้างทีมเขาให้เป็นอไจล์บ้าง แต่ที่สุดแล้ว culture ต่างหากที่จะเป็นฝ่ายชนะ พวกเขาเมื่อกลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมก็จะทำตัวเหมือนเดิมๆ หาได้สามารถนำอไจล์ไปเผยแผ่ได้ไม่

สิ่งสำคัญในการทำ transformation ไปสู่ความเป็นอไจล์ก็คือ การรู้ถึงวัฒธรรมองค์กรของที่แห่งนั้นและ ปรับเปลี่ยนอไจล์ให้เหมาะสม เพื่อให้ อไจล์รวมเป็นส่วนหนึ่งกับ culture และคงอยู่สืบไป

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s