เมตตาบารมี

คราวก่อนได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งของอไจล์โค้ชคคือ สัจจบารมี วันนี้จะขอพูดถึงอีกหนึ่งบารมีที่อไจล์โค้ชต้องปฏิบัติ นั่นคือ “เมตตาบารมี”

“เมตตาบารมี หมายถึง ไมตรีจิต ความรัก ความปรารถนาดีความเห็นอกเห็นใจ ความเข้าใจดีต่อกัน ต้องการสร้างเสริมประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย เมตตาจัดเป็นธรรมพื้นฐานของใจขั้นแรก ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งทำให้มองกันในแง่ดี หวังดีต่อกัน พร้อมที่จะรับฟัง และเจรจากันด้วยความเข้าใจ ไม่เห็นแก่ตัว ไม่มีอคติ คือ ความโกรธ ความเกลียด เป็นที่ตั้ง เป็นหลักธรรมพื้นฐานสำหรับสร้างความสามัคคีและเอกภาพของหมู่ชน ประกอบด้วยเมตตากายกรรม การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เมตตาวจีกรรม การพูดจากันด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนโยน ว่ากล่าวตักเตือนด้วยความหวังดีและจริงใจ เมตตามโนกรรม การมองกันในแง่ดี มีความปรารถนาดี มีความหวังดี มีความสงสาร มีความเห็นใจ อยากช่วยเหลือให้พ้นทุกข์ คิดทำแต่สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่กันและกัน”

สิ่งหนึ่งที่ผมเคยเห็นจาก อไจล์โค้ช หรือ scrum master มือใหม่ ที่เข้าใจในเรื่อง remove impediments คลาดเคลื่อน คือไปโฟกัสแต่กับทีม กลายเป็นดูแลทีมประหนึ่งพ่อดูแลลูก แล้วก็ไปทำร้าย หรือมีศัตรูไปทั่ว อันนี้ไม่ถูกต้องตามหลัก ซึ่งถ้าหากอไจล์โค้ชบำเพ็ญ เมตตาบารมี แล้ว ก็จะมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยทั่วรวมถึงผู้ที่ขัดจังหวะการทำงาน ของทีมด้วยว่า เขาก็เป็นคนทำงานคนหนึ่งเหมือนกัน เหตุเพราะเขามีปัญหาจึงมาขัดจังหวะทีม ทำให้การทำงานของทีมไม่ราบรื่น สิ่งที่จะช่วยให้ความไม่สะดวกนี้หมดไปคือ ปัญหาของเขาถูกแก้ไข ซึ่งก็คือหน้าที่ของอไจล์โค้ชที่จะต้องช่วยปัดเป่าปัญหาของผู้มาสร้างปัญหาให้กับทีมด้วย

เปรียบเสมือนสุวรรณสาม มีความเมตตาปรารถนาดีต่อทุกสิ่งแม้แต่กับ กบิลยักษ์ ผู้แผลงศรมาถูกตน

1 thought on “เมตตาบารมี

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s