อไจล์สนุก แล้วไง?

วันนี้ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับ Project Manager ท่านหนึ่ง ท่านออกตัวชัดเจนว่า ไม่เชื่ออไจล์ ซึ่งผมว่าก็ไม่แปลกอะไรสำหรับคนที่ทำงานบริหารโปรเจ็คมาน่าจะร่วมยี่สิบปี และสำเร็จเป็นส่วนใหญ่

สิ่งที่ผมสังเกตได้คือท่านได้รับฟังเกี่ยวกับอไจล์จากคำบอกเล่ามากกว่าจะได้สัมผัสมันเองกับตัว และคนที่อธิบายก็บอกกล่าวในมุมของ developer เสียมาก จึงจับใจความได้เช่นว่า ทำอไจล์แล้วสนุก ซึ่งท่านก็รู้สึกขัดใจว่า สนุกแล้วได้อะไร งานเสร็จเร็วขึ้นหรือ? จะควบคุมต้นทุนได้มากขึ้นหรือ? หรือว่าคุณภาพงานจะสูงขึ้น บังเอิญว่าคนที่มาเล่าไม่ได้อธิบายมุมเหล่านี้เลย หรือ บังเอิญท่านไม่ถามเลยไม่ได้บอกก็ไม่แน่ใจ

ในการพัฒนาซอฟแวร์ให้สำเร็จนั้นมีหลากหลายปัจจัย ไม่ใช่เพียงแค่ developer เท่านั้น คนจากหลากหลายฝ่าย เช่น business, support, management, project office ฯลฯ ต่างก็ต้องมีส่วนร่วมในการช่วยให้ Project สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และปฏิเสธไม่ได้เลยว่า มุมมองของแต่ละฝ่ายนั้นไม่เหมือนกัน การนำข้อดีหรือประโยชน์ของฝ่ายหนึ่งไปชักจูงให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นดีเห็นงามด้วย ย่อมไม่สัมฤทธิ์ผล การรู้จักผู้เข้าฟังจึงเป็นส่ิงสำคัญในการจัด session แนะนำอไจล์

ตัวอย่างเช่น สิ่งที่วันนี้ผมคิดว่าท่าน Project manager สนใจเป็นพิเศษคือ การสามารถ track earned value ของโปรเจ็คได้ (ดู Agile performance measurement) ซึ่งจะเห็นว่าไม่เกี่ยวอะไรกับ developer เลย แต่เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะบอกว่า Project จะ กำไรหรือขาดทุน และสถานะทางการเงินของโปรเจ็คเป็นอย่างไร เรื่องอย่างนี้คนที่ไม่เคยกำเงินมาจ้างคนอื่นทำโปรเจ็คให้ ไม่รู้ซึ้งถึงความเครียดได้หรอก

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s