Puritan กับอไจล์

Puritan เป็นสาขาหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ เหตุที่มีความสำคัญขึ้นมาเพราะ คนกลุ่มนี้มาตั้งรกรากใน อเมริกาเหนือ กันมาก และด้วยความเชื่อและปฏิบัติที่ให้ความสำคัญกับการทำงานหนัก เคารพในพระเจ้าอย่างจริงจัง และมองการเสพสุขเป็นเรื่องเสื่อมเสีย คนเหล่านี้จึงสร้างรากฐานชีวิตและครอบครัวได้อย่างมั่นคงในดินแดนโลกใหม่

เหตุที่พิวริตันมาเกี่ยวกับอไจล์ก็เพราะว่า ถึงแม้กลุ่มนี้จะจางหายไปมากแล้ว แต่แนวความเชื่อและปฏิบัติของพวกเขายังฝังรากลึกอยู่ในบุคคลหลายกลุ่มโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีอายุมากหน่อย ซึ่งด้วยความเชื่อที่ว่าการทำงานหนักเป็นทางสู่ความสำเร็จย่อมส่งผลถึงมุมมองของคนเหล่านี้ โดยมักจะมองว่า การทำงานย่อมไม่ใช่เรื่องสนุกหรือสุขสบายนัก เพราะฉะนั้น ถ้าหากเห็นคนส่งเสียงดัง และหน้าระรื่นในที่ทำงาน พวกเขาไม่ได้กำลังทำงานกันอยู่

ลองคิดถึงว่าถ้าทีมใช้อไจล์ และกำลังทำงานกันอยู่ ก็มักจะมีการส่งเสียงดังเป็นระยะ แถมการทำงานแบบอไจล์นั้นมีความสนุกอยู่ในตัว เพราะ activity ต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกทีม เราจึงมักพบว่า ทีมที่มี agility ดี มักจะมีระดับเสียงที่ค่อนข้างดัง และผู้คนก็มีสีหน้าแช่มชื่นเวลาทำงาน

เมื่อพิวริตัน มองดูทีมที่ใช้อไจล์อยู่ พวกเขาจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่า คนเหล่านี้กำลังทำงานกันอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในมุมมองของพวกเขาแล้ว การทำงานต้องไม่สนุก ถ้ากำลังสนุกแสดงว่าไม่ได้ทำงาน ปัญหาใหญ่คือ พิวริตันมักจะเป็นหัวหน้างานซึ่งมีตำแหน่งระดับสูงในองค์กรใหญ่ ด้วยความตั้งใจจริงในการทำงานและอุทิศเวลาส่วนตัวให้กับงานอย่างสูง จึงสามารถก้าวมาสู่ตำแหน่งงานที่มีความสำคัญเหล่านี้ได้

เมื่อผู้บริหารระดับสูงมีแนวคิดแบบพิวริตันอยู่มา การเกิดขึ้นของอไจล์ในองค์กรใหญ่จึงเป็นไปได้ยากมาก เพราะ เมื่อเริ่มจะมี agility ก็มักจะไม่ได้รับการส่งเสริมจากผู้ใหญ่ และกลายเป็นต้องพยายามลองผิดลองถูกด้วยตนเอง อย่างหลบๆ ซ่อนๆ เพราะถ้าเฮฮาออกหน้ามากก็จะกลายเป็น ไม่ต้องตากรรมการไปได้

ข่าวดีคือ คนกลุ่มนี้ค่อยๆ ลดจำนวนลงแล้ว ด้วยความสำเร็จของอไจล์ และ วัฒธรรม StartUp ทำให้ มี success story เป็นตัวอย่างว่า ไม่ต้องจริงจัง หรือเคร่งเครียด ก็สามารถสร้างนวัตกรรม ที่ประสบความสำเร็จได้ ที่สำคัญการทำงานอย่างไม่เครียดต่างหากที่จะนำมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำพาองค์กรไปสู่ชัยชนะในการแข่งขันทางธุรกิจยุคใหม่ได้

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s