Clayton Cameron: A-rhythm-etic. The math behind the beats

ส่ิงสำคัญที่สุดในการใช้อไจล์ นั้นไม่ใช่ว่าเราใช้ methodlogy อะไร จะมี sprint หรือไม่ มี standup หรือ ใช้ fibonacci number หรือไม่ สิ่งสำคัญในการใช้อไจล์ให้ได้ผลคือ “จังหวะ”

การสร้างจังหวะ ต่างหากที่เป็นหัวใจของอไจล์ ถ้าหาก จังหวะไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมกับงาน และคนในทีมแล้ว ไม่ว่าจะมี activity หรือ เทคนิคดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถบรรลุผลของการทำอไจล์ได้

งานบางอย่างมีความไม่แน่นอนสูงมาก การจะวางแผนล่วงหน้า แม้เพียง 2 สัปดาห์ยังทำไม่ได้ ส่วนงานบางอย่างต้องมีการประสานงานระหว่างทีมมาก 2 สัปดาห์ กลับไม่เพียงพอ บางครั้ง ต้องปรับจังหวะเป็นมากกว่า 4 สัปดาห์ด้วยซ้ำ

ส่ิงสำคัญจึงไม่เกี่ยวกับว่า ตำราบอกว่า อย่างไร 2 สัปดาห์ไม่ใช่ magic number ที่คนทำได้ถือว่าสุดยอด ส่วนคนที่ทำไม่ได้เป็นคนแย่ อย่างที่หลายคนพยายามบอกให้เป็นอย่างนั้น

คุณล่ะ หาเจอหรือยังว่า จังหวะที่เหมาะสมกับทีมตัวเองคืออะไร?

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s