ทำยังไงให้รุ่นน้องมีส่วนร่วมมากขึ้น

วันก่อนบล็อกเรื่อง นิทานหมูกับไก่ และใครควรได้พูดมากกว่ากัน มีน้องท่านหนึ่งได้กรุณาเสนอแนะมาว่า

“บล็อกต่อไปอยากอ่านทางแก้ ทำยังไงให้รุ่นน้องมีส่วนร่วมมากกว่าครับ”

เลยคิดว่า น่าจะมาขยายความให้ฟัง

คิดว่า ผู้ถามคงอยากจะทราบว่า ถ้าหากมีทั้ง junior และ senior เข้าประชุมร่วมกัน คิดว่าตามธรรมเนียมไทยผู้น้อยคงจะนั่งนิ่งแล้วให้ผู้ใหญ่พูด ซึ่งก็ไม่ผิดแต่ประการใด เพราะนี่คือวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผู้น้อยควรมีสัมมาคารวะ แต่สิ่งทีเสียไปคงเป็นความคิดดีๆ ของรุ่นน้องเหล่านั้นที่ผู้ถามคงอยากจะได้รู้ วิธีง่ายๆ คือ อย่าให้ผู้ใหญ่เข้าสิ เพราะถ้าผู้ใหญ่เข้า ผู้น้อยก็คงต้องเงียบตามระเบียบ หรือจัด session แยกต่างหาก ก็ได้ คือ คุยกับรุ่นน้อง เป็นรายตัวก่อน เพื่อ get feedback แล้วค่อย ประชุมรวม ซึ่งเราสามารถชงเรื่องให้เขาอธิบายความเห็นของเขาที่ให้เรามาก่อนหน้านี้ได้ แต่ก็อีกนั่นแหละ ผู้ใหญ่อาจจะไม่พอใจ และตีความคิดตกไปได้ วิธีการแก้ก็คือ เสนอเป็นความคิดเราเสีย หรือไม่ก็ไม่ต้องออกชื่อคนคิด ก็จะได้อีกแบบ

วิธีอีกหนึ่งอย่างที่ผมใช้บ่อย ถ้าหากไม่ได้มีความสามารถจะไป 1 on 1 กับทีละคนได้ ก็จะใช้วิธีอย่าง retrospective คือ ทุกคนเขียนใส่ post-it note พร้อมๆ กัน แล้วเอาขึ้นกระดานแล้วไล่ถามเจ้าของ note ให้อธิบาย ความคิดของตนเอง ซึ่งทุกคนก็จะมีโอกาสพูดได้เท่าๆ กัน ที่เหลือ ก็อยู่ที่ skill การ facilitate ว่า จะเอาอยู่หรือไม่

สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องสร้างขึ้นคือ ความรู้สึกปลอดภัยของรุ่นน้องที่จะแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนเอง หาไม่แล้ว การที่เราจะเปิดโอกาสให้เขา อาจจะเป็นการปิดโอกาสเขาตลอดกาลก็เป็นได้

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s