อย่าเอาคนไปใส่งาน แต่ให้เอางานไปใส่ทีม

ผมจะหงุดหงิดทุกครั้งเมื่อได้ยินคำขอประมาณ “ขอคนไปช่วยโปรเจ็คนี้ 1 คน” มันเป็นเครื่องแสดงว่ามีการใช้ resource pool และมองคนเป็น resource ซึ่งนี่ขัดกับ Agile Manifesto ข้อที่ว่า

“Individuals and interactions over processes and tools”

มันเหมือนกับว่าคุณออกกฏหมายขัดรัฐธรรมนูญ กฏหมายนั้นย่อมเป็นโมฆะ แต่ก็นั่นแหละ คนส่วนใหญ่อยู่ในโลกดั้งเดิมย่อมไม่รู้สึกว่ามันผิดปกติอย่างไร เขาแนะนำว่า ให้ลองเรียกคนที่บ้าน (ภรรยาหรือสามีหรือแม้แต่พ่อแม่) ว่า resource ดู เช่น “วันนี้ resource ที่บ้าน ไปรับลูกที่โรงเรียน” หรือ “resource ที่บ้านมารับวันนี้” เขาที่ถูกเรียกจะรู้สึกอย่างไร

สิ่งที่อไจล์ให้เราทำคือ “อย่าเอาคนไปใส่งาน แต่ให้เอางานไปใส่ทีม” ถ้าทีมไหนต้องการคนช่วยทำงาน ก็ให้แบ่งงานไปให้ทีมที่สามารถช่วยได้ โดยผ่านทาง Product Owner แล้วเข้าสู่กระบวนการ Sprint Planning ตามปกติ เพียงแต่ว่า งานบางส่วน (หรือทั้งหมด)ของ sprint อาจจะมาจากโปรเจ็คที่ทีมไม่ได้ทำประจำ ก็แค่นั้น ไม่มีอะไรซับซ้อน กล่าวคือ ให้บริหารงานแบบ team-based ไม่ใช่ project-based นั่นเอง

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s