ลีนจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่ mature แล้ว เท่านั้น

เรื่องนี้อาจจะขัดใจหลายคน เพราะเมื่อถึงเวลาต้องเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้งาน แนวทางแบบลีนจะสอนว่า ให้เราเลือกของที่พัฒนาเต็มที่แล้วเสียก่อน ไม่ใช่เลือกของใหม่ล่าสุด

ตัวอย่างเช่น ภาษาใหม่กำลังมาแรง อย่าง Python หรือ Go Lang นักปฏิบัติลีนจะไม่เลือกมันมาใช้ในโปรเจ็คจริงที่จะขึ้น production เลย จะเอามาลองบ้าง ก็แค่เพื่อศึกษาเท่านั้น ลีนจะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ก็ต่อเมื่อมันได้รับการยอมรับในวงกว้างแล้วเท่านั้น ว่า ใช้งานได้จริง และมีเสถียรภาพสูง

เหตุผลที่เป็นเช่นนั้น เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ นั้น มักมีราคาสูง ทำให้ไม่สามารถควบคุมต้นทุนได้ ซึ่งตามแนวทางลีนนั้น การควบคุมต้นทุนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องทำเป็นอันดับแรก การที่เทครโนโลยีใหม่ล่าสุดมีราคาค่าตัวสูงเป็นที่เข้าใจกันได้ว่า เป็นเพราะการคิดค้นมันขึ้นมานั้นต้องอาศัยเงินทุนมาก การขายครั้งแรกๆ จึงจะต้องมีราคาสูงมากที่สุด เท่าที่จะมากได้ เพื่อให้เกิดการคืนทุนเร็วที่สุด เพราะฉะนั้นลีนจะคอยจนกระทั่งเจ้าของเทคโนโลยีได้รับ กำไรมากพอที่จะลดราคาขายลงมาที่ระดับสมเหตุสมผลแล้วจึงพิจารณาเพื่อนำมาใช้จริง

เทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นมีความไม่นิ่ง ทำให้ถ้าหากนำมาใช้แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนตาม version ใหม่ๆ ที่จะออกมาปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดใน version แรกๆ ซึ่งทำให้ถ้าเรานำมันมาใช้เร็วเกินไป ก็จะต้องมีค่า upgrade หรือ ถึงแม้เป็น open source ก็ยังมีค่าใช้จ่ายในการ upgrade ระบบของเราเพื่อให้เข้ากันได้กบ เทคโนโลยีใหม่นั้น จึงเป็นต้นทุนที่จะเพิ่มขึ้นมากในช่วงแรก

เทคโนโลยีถ้าหากใหม่เกินไป ก็จะทำให้สรรหาบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ยาก ทำให้ต้องมีการแย่งตัวบุคลากรจากตลาด จนเกิดเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจำเป็น นอกจากนั้น เมื่อเทคโนโลยีใหม่มาก พนักงานก็จะไม่ค่อยมีความถนัด ในการใช้งาน ทำให้เกิดความผิดพลาด (defect) ได้ง่าย

เทคโนโลยีใหม่ๆ มักมีข้อจำกัด ทำให้ขาดความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน เพื่อให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยธรรมชาติ การคอยให้เทคโนโลยีได้รับการพิสูจน์จนเป็นที่แน่ใจแล้ว ทำให้เทคโนโลยีเหล่านั้นผ่านการเปลี่ยนแปลงมากพอที่จะทำให้มันมีของเขตที่กว้างเพียงพอในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างเพียงพอ

นี่เองคือสาเหตุที่เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ไม่เป็นที่ยอมรับในแนวคิดแบบลีน

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s