Cross-functional Team – ทางสายกลาง

ผมมักจะเปรียบเทียบอไจล์ ในเชิงพระพุทธศาสนา วันนี้ก็อีกเช่นกัน ผมเพิ่งพยายามอธิบายว่าอไจล์นั้นเป็นทางสายกลาง คือ ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่น เรื่อง cross-functional team

เป็นความเข้าใจผิดมากๆ ว่า สิ่งที่เรียกว่า cross-functional team ในอไจล์นั้นหมายถึงว่า ทุกคนในทีมจะทำงานเหมือนๆ กันคือทำได้ทุกอย่าง ซึ่งความจริงก็ไม่ได้ผิดอะไร ดีเสียอีกถ้าจะทำได้แบบนั้น แต่ปัญหาคือ การที่คนเราจะทำได้หลายอย่างนั้นยากแล้ว ทำได้ทุกอย่างจึงแทบเป็นไปไม่ได้เลย อไจล์จึงไม่ได้พยายามทำส่ิงที่เป็นไปไม่ได้แบบนั้น

แต่อไจล์ก็ไม่ได้สุดโต่งไปอีกทางเหมือนกับ waterfall ที่กำหนด role ทุกคนชัดเจนว่า ใครต้องทำอะไร ห้ามทำงานข้ามที่กัน ถ้าหากไปทำจะเป็นการเหยีบเท้ากันไปเลยก็มี อย่าง Dev จะไปเก็บ requirement นี่ แทบเป็นไปไม่ไป ต้องเป็น SA หรือ BA เท่านั้น เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้อไจล์ก็ไม่สนับสนุนเช่นกัน

ทางหนึ่งก็กำหนดไว้ชัดเจนเกินไป ก็กลายเป็นไม่ยึดหยุ่น อีกทางก็ไม่กำหนดเลย คือให้ทุกคนทำทุกอย่าง ก็เป็นการยากที่จะทำได้ กลายเป็นไม่ realistic อไจล์ปฏิเสธทั้งสองทาง ที่สุดโต่งไปคนละข้าง

อไจล์สนับสนุนให้มีการโฟกัสว่า ความถนัดของแต่ละคนคืออะไร แต่ไม่ห้ามที่จะทำงานข้าม Role กันเมื่อมีเหตุสมควร เช่น QA ป่วย หรือมีงานมาก อาจจะให้ Dev ไปช่วยกัน Cross test กัน โดยให้ QA ให้คำแนะนำ หรือเขียน test script ให้ เป็นต้น ซึ่งก็จะเป็นการช่วยให้งานสำเร็จเร็วขึ้น หรือมีคุณภาพสูงขึ้น โดยที่ไม่ต้องเสียเวลารอคอย ที่นานเกินไป

จำไว้ว่า อไจล์ยึดหลักทางสายกลาง ไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s