ทฤษฎีแตงกวาดอง

มีคำกล่าวเปรียบเทียบว่า องค์กรนั้นเหมือนโหลแตงกวาดอง แตงกวา แต่ละลูกก็เหมือนสมาชิกแต่ละคน เมื่อมีโหลแตงกวาดองอยู่ เราใส่แตงกวาสดเข้าไป ไม่ช้า เขาก็จะเปลี่ยนเป็นแตงกวาดองเหมือนคนอื่นๆ

อาการถูกดอง คือวัฒนธรรมองค์กรนั่นเอง

หลายที่พอเห็นองค์กรตัวเองเฉื่อย ไม่ใส่ใจ ไม่ขวนขวาย ก็คิดจะหาคนดีๆ เข้ามาเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนในที่เฉื่อยชาเหล่านั้นปรับปรุงตัวขึ้นมาบ้าง แต่กลับพบว่า เพียงไม่นาน แตงกวาสดใหม่ที่หามาอย่างยากลำบาก ก็กลายเป็นแตงกวาดอง เฉื่อยแฉะเหมือนคนอื่นๆ เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับองค์กร และผู้บริหาร

เหตุผลที่เป็นเช่นนี้เพราะพลังของ วัฒนธรรมองค์กร ที่หล่อหลอมสร้างความเป็นองค์กรขึ้นมาแต่ดั้งเดิม กลายเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้เป็นสิ่งยากเย็น ที่อไจล์โค้ชทุกคนต้องเจอ เป็นที่น่าดีใจว่า พลังของทฤษฎีนี้ก็สามารถนำมาใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางตรงกันข้ามได้ โดยถ้าหากว่าเราเปรียบองค์กรที่เฉื่อยชาเหมือนโหลน้ำเกลือ และพนักงานในนั้นเหมือนแตงกวาสด ถ้าหากเราใส่อไจล์โค้ชที่เหมาะสม เปรียบเหมือนแตงกวาดองลูกหนึ่ง เข้าไป ไม่นาน โหลทั้งโหลก็จะกลายเป็น แตงกวาดองไปหมด

มาเป็นโค้ชแตงกวาดองกันเถอะ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s