Maximize Value vs Maximize Profit


เมื่อวานได้มีโอกาสเข้าคลาสที่อยากเข้ามานาน แต่ที่ติดใจกลับเป็นเพื่อนร่วมคลาสท่านหนึ่งที่กรุณาพยามแก้ไขความเข้าใจของผมเกี่ยวกับการทำ prioritization ว่า อันที่จริง ไม่ใช่เรียงตาม value ของ customer แต่เป็นของบริษัทเราต่างหาก

ท่านได้ตั้งคำถามชี้ชวนว่า สมมติ มี ลูกค้าสองราย รายหนึ่ง ถ้าเราไม่ทำของให้ ก็อาจจะถึงขั้น ล้มละลายแต่มีเงินจ่ายแค่ แสนเดียว แต่มีลูกค้าอีกราย มีเงินจ่ายหนึ่งล้าน เราจะทำให้ใคร ถ้าเราเลือกรายที่สองก็แสดงว่าเราเลือก value ของเรา ไม่ใช่ของลูกค้า ผมพยายามอธิบาย แต่เนื่องจากเวลาไม่อำนวยจึงไม่มีโอกาสได้พูดคุยกันต่อ ได้แต่เก็บความสงสัยว่าเบื้องลึกเช่นไร จึงทำให้ท่านคิดเช่นนั้น
นอนคิดอยู่คืนหนึ่งจึงได้ข้อสรุปกับตัวเองว่า ท่านผู้นั้นคงจะมีความเชื่อในเรื่อง zero-sum game ซึ่งเชื่อว่า เมื่อมีฝ่ายหนึ่งได้ต้องมีอีกฝ่ายหนึ่งเสีย
อ่านเพิ่มเติม

Advertisements