Story Point is not size


เร็วๆ นี้ ผมพบว่า มีหลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการใช้งาน Story Point ในการ estimate งาน ว่าเป็นขนาดของงาน(Size) ซึ่งก็ดูเผินๆ ก็เหมือนจะไม่ผิดอะไร แต่แค่ความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยตรงนี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตามมามากมาย
อ่านเพิ่มเติม

ทำไมเราจึงวางแผนให้มี Bug?


ในบรรดากระบวนการสร้างซอฟแวร์ ขั้นตอนที่ผมว่าผิดปกติที่สุดคือการทำ UAT

เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?

UAT นั้นย่อมาจาก User Acceptance Test แปลเป็นภาษาง่ายๆ ว่า “การทดสอบเพื่อตรวจรับโดยผู้ใช้” ซึ่งก็ดูจะไม่ผิดปกติอันใด เมื่อเราทำของให้เขา เขาก็ต้องมาตรวจรับ แต่สิ่งที่ผิดปกติ คือ “การทดสอบ”

อ่านเพิ่มเติม