Agile Coach DNA


มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานด้านการขายของบริษัทแห่งหนึ่ง รู้สึกประทับใจที่เขามีการการกำหนด DNA ด้วย เป็นไปตามหลักการที่เปลี่ยนจาก KPI เป็น KBI (Key Behavior Indicator) กล่าวคือเน้นที่การปรับพฤติกรรม มากกว่า วิ่งหาแต่ผลงานอย่างเดียว เพราะทำให้เกิดอาการ “งานได้ผล แต่คนเสียหาย”

อ่านเพิ่มเติม