อปริหานิยธรรม – Working Agreement


ในบรรดาข้อธรรมต่างๆ เรื่องของอปริหานิยธรรมถือว่า มีความแปลก ไม่เหมือนข้อธรรมอื่นของพระพุทธเจ้ามากที่สุด อาจเป็นเพราะข้อธรรมอื่นๆ ของพระพุทธเจ้ามีความเหนือกาลเวลา(อกาลิโก) แต่กับอปริหานิยธรรมกลับเหมือนเก่าล้าหลังตกยุค ที่สำคัญกลับมีหลากหลายเวอร์ชันเสียด้วย อ่านเพิ่มเติม

ใครคือผู้ที่จะมาแทนที่ธุรกิจประกัน?


สมัยปัจจุบันที่มีการเกิดและตายของธุรกิจแทบจะรายวัน ความประหวั่นพรั่นพรึงถึงธุรกิจใหม่ที่จะมาแทนที่ธุรกิจเก่า ที่เรียกว่า disruption มีมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้นำไม่สามารถย่ามใจได้ “มีแต่ผู้ที่คอยระแวดระวังเท่านั้นจึงจะอยู่รอด” [Andrew Grove, 1988] ดังนั้นธุรกิจที่ปรับตัวได้ดี ก็จะสามารถมีชีวิตรอดได้เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และที่สำคัญสามารถหลีกเลื่ยงการถูก disrupt ได้ และแน่นอน! วิธีเดียวที่จะอยู่รอดก็คือ การ disrupt ตัวเอง อ่านเพิ่มเติม