Agile Coach DNA


มีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมงานด้านการขายของบริษัทแห่งหนึ่ง รู้สึกประทับใจที่เขามีการการกำหนด DNA ด้วย เป็นไปตามหลักการที่เปลี่ยนจาก KPI เป็น KBI (Key Behavior Indicator) กล่าวคือเน้นที่การปรับพฤติกรรม มากกว่า วิ่งหาแต่ผลงานอย่างเดียว เพราะทำให้เกิดอาการ “งานได้ผล แต่คนเสียหาย”

อ่านเพิ่มเติม

Sprint เป็นแค่ checkpoint


โค้ชหน้าแมว ได้รับการมอบหมายจากเจ้านายใหญ่ให้มาดูแลสกรัมทีมทีมหนึ่ง ซึ่งโค้ชหน้าแมวรู้สึกว่าตนเองโชคดีเหลือเกิน เพราะทีมดูจะเข้าใจวิธีการทำงานแบบอไจล์ดีอยู่แล้ว และที่สำคัญทีมร่วมกันทำงานมาถึง 17 สปรินต์ ซึ่งถือว่าไม่ใช่มือใหม่แล้ว ซึ่งความจริงก็สงสัยว่าเจ้านายใหญ่ทำไมจึงคิดว่า ทีมนี้จะต้องการโค้ชอย่างโค้ชหน้าแมวได้ แต่ก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ในใจ

อ่านเพิ่มเติม

ทีมเฉื่อย ทำอย่างไร


วันนี้พี่ปอมเรียกดูคำถามใน Agile66 ว่า ถ้าทีมงานเฉื่อย (disengaged) จะทำอย่างไรกับคนเหล่านี้ดี ผมตอบอย่างกำปั้นทุบดินว่า “ไม่ต้องทำอะไร”
อ่านเพิ่มเติม

อไจล์ไม่มีสูตรสำเร็จ


เมื่อได้พบปะกับกลายคนที่สนใจอไจล์หลายครั้งได้รับคำถามว่า แล้วจะใช้เวลากี่เดือนในการทำงาน(เปลี่ยนองค์กรเป็นอไจล์) หรือ แนะนำให้ใช้ซอฟแวร์ตัวใด ผมก็รู้สึกวิงเวียนขึ้นทันที
อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีแตงกวาดอง


มีคำกล่าวเปรียบเทียบว่า องค์กรนั้นเหมือนโหลแตงกวาดอง แตงกวา แต่ละลูกก็เหมือนสมาชิกแต่ละคน เมื่อมีโหลแตงกวาดองอยู่ เราใส่แตงกวาสดเข้าไป ไม่ช้า เขาก็จะเปลี่ยนเป็นแตงกวาดองเหมือนคนอื่นๆ
อ่านเพิ่มเติม