เต่าชนะกระต่าย – หัวใจแห่งลีน


สำหรับคนทั้งที่เริ่มต้นและทุ่มเทศึกษาลีน คงจะผ่านตามไม่มากก็น้อยกับคอนเซ้ปต์ที่ว่า หัวใจแห่งลีนคือ เต่าเอาชนะกระต่าย แล้วมันแปลว่าอะไร?
อ่านเพิ่มเติม

Kanban บนพื้น


Redboxที่ชั้น 30 กว่า บนอาคารสูงแห่งหนึ่ง มีเส้นสีแดง บนพื้นตีกรอบไว้ มันคืออะไร? และเขาเอาไว้ทำอะไรนะ?
อ่านเพิ่มเติม

Empirical Method – บทเรียนจากดอกไม้และผึ้ง


พืชหลากหลายชนิดต้องอาศัยแมลงโดยเฉพาะผึ้งในการผสมเกสร ถ้าหากมันมีน้ำหวานในดอกน้อยเกินไป ผึ้งก็จะไปเอาน้ำหวานจากดอกไม้ชนิดอื่น แต่ถ้ามีมากเกินไป ผึ้งก็จะเก็บน้ำหวานได้ในครั้งเดียว ทำให้ไม่เกิดการผสมเกสรขึ้น เพราะการผสมเกิดจาก ผึ้งเอาน้ำหวานจากดอกแรกแล้วมีเกสรติดตัวไปยังอีกดอกหนึ่ง และเนื้องจาก ทรัพยากรในธรรมชาตินั้นมีจำกัด การใส่น้ำหวานให้มาก ก็จะสามารถออกดอกได้จำนวนน้อย และถ้าหาก มีจำนวนดอกน้อย โอกาสที่จะอยู่รอดก็น้อยไปด้วย
อ่านเพิ่มเติม

ลีนจะเลือกใช้เทคโนโลยีที่ mature แล้ว เท่านั้น


เรื่องนี้อาจจะขัดใจหลายคน เพราะเมื่อถึงเวลาต้องเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้งาน แนวทางแบบลีนจะสอนว่า ให้เราเลือกของที่พัฒนาเต็มที่แล้วเสียก่อน ไม่ใช่เลือกของใหม่ล่าสุด
อ่านเพิ่มเติม

กฏข้อแรกของ Kanban และวิวัฒนาการของปลา


Alfred Romer นักบรรพชีวินวิทยา ได้นำเสนอการก่อเกิดชีวิตบนบกไว้ว่า ในช่วงแรกของสายวิวัฒนาการ ชีวิตเกิดขึ้นก่อนในทะเล ก่อเกิดเป็นชีวิตน้อยใหญ่ หลากหลาย ในทะเล
อ่านเพิ่มเติม

สิ่งที่ผมในฐานะ Team Lead ทำตอนบ่ายสาม


ไม่เคยบอกใครเลยนะ แต่วันนี้อยากบอก สิ่งที่ผมทำตอนบ่ายสามในฐานะ Team Lead คือ “เดินไปเดินมา”
อ่านเพิ่มเติม