อธิบายเบญจขันธ์ ภาค AI


ตอนเด็ก ๆ ได้เรียนพุทธศาสนา แต่ไม่ค่อยเข้าใจนัก จนเมื่อมาเรียนคอมพิวเตอร์ แล้วกลับไปอ่านหนังสือธรรมะอีกครั้งก็พบว่า มันคือตำรา AI (Artificial Intelligence) ที่ยอดเยี่ยมมาก อธิบายไว้หมดแล้วว่า จะสร้าง หุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบมนุษย์ได้นั้น ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
อ่านเพิ่มเติม