เมื่อหัวหน้าพยายามจัดการให้ลูกน้องมีความคิดสร้างสรรค์ (2)


เมื่อวานที่เขียนเรื่องนี้ไปมีผู้กรุณาเขียนมาถามว่าแล้วผมมีข้อเสนอแนะอย่างไรสำหรับหัวหน้างานที่ต้องการให้ลูกน้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีหัวหน้างานเคยถามผมอย่างนี้เหมือนกัน ผมตอบไปว่า
อ่านเพิ่มเติม