อปริหานิยธรรม – ธรรมะที่ต้องสร้างเอง


ผมมักจะกล่าวไว้อยู่เนืองๆ ว่า อไจล์ และธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น มีความคล้ายกันอยู่มาก แต่มีธรรมะอยู่บทหนึ่งที่ผมใช้เวลานาน ก็หาความเชื่อมโยงกับอไจล์ไม่ได้ ธรรมะบทนั้นคือ “อปริหานิยธรรม” หรือ “ธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม” ทำไมผมถึงงงมากขนาดนั้นหรือ เพราะ ประการแรก เนื้อหานั้น มีทั้ง ห้ามแก้ไขกฏเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่งเราก็ทราบว่า อไจล์นั้นเน้นที่การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง แต่นี่อะไรมาห้ามไม่ให้เปลี่ยน แล้วจะอไจล์กันอย่างไร หรือ ให้เชื่อฟังผู้มีอาวุโส (มีความรู้มาก) นี่ก็ไม่ตรงกันอีก เพราะอไจล์เชื่อในเรื่องความเท่าเทียม คนรู้น้อยอาจจะถูกในบางเรื่องก็ได้
อ่านเพิ่มเติม

อวิชชา, ไตรลักษณ์ และ ทำไมอไจล์จึงดีกว่า traditional process


คราวก่อน เขียนเรื่อง อวิชชา ไปแล้วว่าเป็นความโง่ในแบบที่พระพุทธศาสนาอธิบายไว้ และก่อนหน้านั้นได้พูดถึง ไตรลักษณ์ ว่าเป็นลักษณะร่วมของทุกสรรพสิ่งไปแล้ว วันนี้จะขอมาอธิบายเพิ่มว่าแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับ project management อย่างไร
อ่านเพิ่มเติม

“โง่” ในแบบพระพุทธศาสนา


ความโง่สำหรับคนธรรมดา กับในทางพระนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทางพระนั้นเรียกความรู้ว่า “อวิชชา” และเรียกความโง่ว่า “อวิชชา”
อ่านเพิ่มเติม

ไตรลักษณ์ ภาคคอมพิวเตอร์


ในยุคของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลายคนคงรู้สึกว่าจะทำให้เราห่างไกลจากพุทธศาสนา แต่ความจริงแล้วเป็นไปในทางตรงกันข้ามเพราะมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถอธิบายและเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หลักไตรลักษณ์
อ่านเพิ่มเติม

อธิบายเบญจขันธ์ ภาค AI


ตอนเด็ก ๆ ได้เรียนพุทธศาสนา แต่ไม่ค่อยเข้าใจนัก จนเมื่อมาเรียนคอมพิวเตอร์ แล้วกลับไปอ่านหนังสือธรรมะอีกครั้งก็พบว่า มันคือตำรา AI (Artificial Intelligence) ที่ยอดเยี่ยมมาก อธิบายไว้หมดแล้วว่า จะสร้าง หุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบมนุษย์ได้นั้น ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
อ่านเพิ่มเติม

สงฆ์ เป็น ทีม


สงฆ์

ยิ่งศึกษาอไจล์เท่าไหร่ ผมก็รู้สึกว่า ศาสนาพุทธนั้นมีความเป็นอไจล์สูงมาก อไจล์นั้นมีความเป็นศาสนาพุทธสูงมาก ลองมาดูกันอย่างคำที่คุ้นหูพวกเรากันดีอย่างคำว่า “สงฆ์”

อ่านเพิ่มเติม

ธรรมไจล์ (2) – ไตรลักษณ์


ธรรมไจล์คราวนี้อยากจะพูดต่อเกี่ยวกับเรื่อง ไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นลักษณะของสิ่งทั้งมวล เพราะฉะนั้นการทำอไจล์ก็ควรจะลักษณะอันเดียวกันนี้ด้วย มาลองดูกันว่า requirements ของลูกค้าเป็นไตรลักษณ์อย่างไร

ไตรลักษณ์ ประกอบด้วย

อนิจจตา คือ อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ ในการพัฒนาซอฟแวร์นั้น ความต้องการของลูกค้า จะไม่มีอะไรที่บอกได้อย่างแน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คือไม่เที่ยงนั่นเอง จึงทำให้การหาความต้องการของระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ทุกขตา คือ อาการที่คงสภาพอยู่ไม่ได้ ถึงแม้เราจะพยายามหาความต้องการของระบบที่ถูกต้องที่สุดตั้งแต่เริ่มให้เวลากับมันมากแค่ไหน แต่มันจะถูกก็แค่ตอนที่เราทำเท่านั้นพอเวลาผ่านไป ความต้องการนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย มันอยู่นิ่งๆ ไม่ได้เพราะมันเป็นทุกขตา

อนัตตา เพราะฉะนั้นความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราจะไปยึดติดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ หรือไปจับยึดว่านี่คือสิ่งที่คุยกันไว้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ไม่ได้อีก เพราะ มันเป็นธรรมชาติของมันที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือ ปล่อยวาง แล้วยอมรับมันซะ(embrace changes)

ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่รู้สึกผิดแปลกหรือหงุดหงิดเลยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการเพราะมันเป็นส่งที่ต้องเปลี่ยนและเราจะรู้ว่าต้องรับมืออย่างไรไปโดยอัตโนมัติ

Links
http://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลักษณ์

ธรรมไจล์ – อิทธิบาท ๔


เป็นเรื่องที่ผมพยายามคิดพิจารณามานานแล้วว่า Agile team ที่จะประสบความสำเร็จนั้นจะต้องประกอบด้วยธรรมะ เลยประกบกันเป็น ธรรมะ + อไจล์ = ธรรมไจล์ (อ่านว่า ทัม-มะ-จาย) มาดูอันแรกกันเลยดีกว่า

อิทธิ แปลว่าความสำเร็จ ความสำเร็จแห่งการปฏิบัติ ขั้นหนึ่งๆ ก็เป็นอิทธิอย่างหนึ่ง จนถึงเป็นความสำเร็จอย่างสูง คือสำเร็จความรู้ธรรมเห็นธรรม อันเป็นภูมิอริยชน จนถึงความตรัสรู้อันเป็นความรู้สูงสุดในพุทธศาสนา ก็เป็นอิทธิคือความสำเร็จ คำว่า บาท นั้นแปลตามศัพท์ว่า เหตุที่ให้บรรลุถึง เหตุที่ให้ถึง อันได้แก่ปฏิปทาคือทางปฏิบัติ หรือมรรคคือทาง บาท แห่งอิทธิ ก็คือเหตุที่ให้บรรลุถึงความสำเร็จ

อิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย

ฉันทะ คือความพอใจ การสร้างให้ทีมมีความพอใจเกิดขึ้นนั้น จะต้องให้ทีมสามารถ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิด ความเป็น self-organized team ขึ้น

วิริยะ คือความเพียร การทำงานที่ดีต้องประกอบด้วยการทำงานอย่างต่อเนื่อง การแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ (story, iteration) ทำให้เราสามารถ ทำงานได้ต่อเนื่องและไม่ทำให้รู้สึกท้อ หรือเหนื่อยง่าย เหมือนกับการวิ่งทีละ stage แบบแรลลี่ จะเหนื่อยน้อยกว่าการวิ่งทางไกลแบบ มาราธอน ส่วนหนึ่งเพราะมีเป้าหมายระยะสั้นที่แน่นอนและจับต้องได้

จิตตะ คือความเอาใจใส่ ไม่ทอดทิ้ง อไจล์ทีมที่ดีต้องไม่ทอดทิ้งความต้องการของลูกค้า คอยตรวจสอบและวัดผล พร้อมแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตามความต้องการที่เปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา

วิมังสา คือความไตร่ตรองพิจารณา นอกจากทำงานแล้ว ทุกๆ iteration ทีมจะต้อง ทำการมองย้อนหลัง โดยการทำ retrospective เพื่อพิจารณาว่า ที่ผ่านมานั้น ทีมทำเรื่องใดได้ดี เพื่อนำมาปรับปรุง และปรับใช้ให้เป็นรูปธรรมต่อไป หรือ เรื่องใดทีมทำได้ไม่ดี จะได้หาทางแก้ไขได้ทันท่วงที รวมถึงเรื่องทีสมควรลองทำแต่ยังไม่มีโอกาสได้ลอง ด้วย (Well-LessWell-Try retrospective model)

Links
http://board.palungjit.com/f8/อิทธิบาท-4-คือ-ธรรมแห่งความสำเร็จ-173200.html#post1867293