อปริหานิยธรรม – ธรรมะที่ต้องสร้างเอง


ผมมักจะกล่าวไว้อยู่เนืองๆ ว่า อไจล์ และธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น มีความคล้ายกันอยู่มาก แต่มีธรรมะอยู่บทหนึ่งที่ผมใช้เวลานาน ก็หาความเชื่อมโยงกับอไจล์ไม่ได้ ธรรมะบทนั้นคือ “อปริหานิยธรรม” หรือ “ธรรมะอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม” ทำไมผมถึงงงมากขนาดนั้นหรือ เพราะ ประการแรก เนื้อหานั้น มีทั้ง ห้ามแก้ไขกฏเกณฑ์ที่วางไว้ ซึ่งเราก็ทราบว่า อไจล์นั้นเน้นที่การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลง แต่นี่อะไรมาห้ามไม่ให้เปลี่ยน แล้วจะอไจล์กันอย่างไร หรือ ให้เชื่อฟังผู้มีอาวุโส (มีความรู้มาก) นี่ก็ไม่ตรงกันอีก เพราะอไจล์เชื่อในเรื่องความเท่าเทียม คนรู้น้อยอาจจะถูกในบางเรื่องก็ได้
อ่านเพิ่มเติม

อวิชชา, ไตรลักษณ์ และ ทำไมอไจล์จึงดีกว่า traditional process


คราวก่อน เขียนเรื่อง อวิชชา ไปแล้วว่าเป็นความโง่ในแบบที่พระพุทธศาสนาอธิบายไว้ และก่อนหน้านั้นได้พูดถึง ไตรลักษณ์ ว่าเป็นลักษณะร่วมของทุกสรรพสิ่งไปแล้ว วันนี้จะขอมาอธิบายเพิ่มว่าแล้วเรื่องนี้เกี่ยวกับ project management อย่างไร
อ่านเพิ่มเติม

“โง่” ในแบบพระพุทธศาสนา


ความโง่สำหรับคนธรรมดา กับในทางพระนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทางพระนั้นเรียกความรู้ว่า “อวิชชา” และเรียกความโง่ว่า “อวิชชา”
อ่านเพิ่มเติม

ไตรลักษณ์ ภาคคอมพิวเตอร์


ในยุคของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลายคนคงรู้สึกว่าจะทำให้เราห่างไกลจากพุทธศาสนา แต่ความจริงแล้วเป็นไปในทางตรงกันข้ามเพราะมีคอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถอธิบายและเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น หลักไตรลักษณ์
อ่านเพิ่มเติม

อธิบายเบญจขันธ์ ภาค AI


ตอนเด็ก ๆ ได้เรียนพุทธศาสนา แต่ไม่ค่อยเข้าใจนัก จนเมื่อมาเรียนคอมพิวเตอร์ แล้วกลับไปอ่านหนังสือธรรมะอีกครั้งก็พบว่า มันคือตำรา AI (Artificial Intelligence) ที่ยอดเยี่ยมมาก อธิบายไว้หมดแล้วว่า จะสร้าง หุ่นยนต์ที่มีความรู้สึกนึกคิดแบบมนุษย์ได้นั้น ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง
อ่านเพิ่มเติม

สงฆ์ เป็น ทีม


สงฆ์

ยิ่งศึกษาอไจล์เท่าไหร่ ผมก็รู้สึกว่า ศาสนาพุทธนั้นมีความเป็นอไจล์สูงมาก อไจล์นั้นมีความเป็นศาสนาพุทธสูงมาก ลองมาดูกันอย่างคำที่คุ้นหูพวกเรากันดีอย่างคำว่า “สงฆ์”

อ่านเพิ่มเติม

ธรรมไจล์ (2) – ไตรลักษณ์


ธรรมไจล์คราวนี้อยากจะพูดต่อเกี่ยวกับเรื่อง ไตรลักษณ์ ซึ่งเป็นลักษณะของสิ่งทั้งมวล เพราะฉะนั้นการทำอไจล์ก็ควรจะลักษณะอันเดียวกันนี้ด้วย มาลองดูกันว่า requirements ของลูกค้าเป็นไตรลักษณ์อย่างไร

ไตรลักษณ์ ประกอบด้วย

อนิจจตา คือ อาการไม่เที่ยง อาการไม่คงที่ ในการพัฒนาซอฟแวร์นั้น ความต้องการของลูกค้า จะไม่มีอะไรที่บอกได้อย่างแน่นอนว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คือไม่เที่ยงนั่นเอง จึงทำให้การหาความต้องการของระบบที่ถูกต้องสมบูรณ์ตั้งแต่เริ่มต้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

ทุกขตา คือ อาการที่คงสภาพอยู่ไม่ได้ ถึงแม้เราจะพยายามหาความต้องการของระบบที่ถูกต้องที่สุดตั้งแต่เริ่มให้เวลากับมันมากแค่ไหน แต่มันจะถูกก็แค่ตอนที่เราทำเท่านั้นพอเวลาผ่านไป ความต้องการนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย มันอยู่นิ่งๆ ไม่ได้เพราะมันเป็นทุกขตา

อนัตตา เพราะฉะนั้นความต้องการของลูกค้าจึงเป็นสิ่งที่เราจะไปยึดติดว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ หรือไปจับยึดว่านี่คือสิ่งที่คุยกันไว้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ไม่ได้อีก เพราะ มันเป็นธรรมชาติของมันที่จะเปลี่ยนแปลง สิ่งที่เราทำได้เพียงอย่างเดียวก็คือ ปล่อยวาง แล้วยอมรับมันซะ(embrace changes)

ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่รู้สึกผิดแปลกหรือหงุดหงิดเลยเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความต้องการเพราะมันเป็นส่งที่ต้องเปลี่ยนและเราจะรู้ว่าต้องรับมืออย่างไรไปโดยอัตโนมัติ

Links
http://th.wikipedia.org/wiki/ไตรลักษณ์