เมตตาบารมี


คราวก่อนได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งของอไจล์โค้ชคคือ สัจจบารมี วันนี้จะขอพูดถึงอีกหนึ่งบารมีที่อไจล์โค้ชต้องปฏิบัติ นั่นคือ “เมตตาบารมี”
อ่านเพิ่มเติม

สัจจบารมี


สัจจบารมีผมเคยเขียน blog ไว้เมื่อนานมาแล้วว่า การที่จะนำอไจล์ไปใช้ได้ประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นกับ บารมี โดยเฉพาะของผู้เผยแผ่ (evangelist) วันนี้สิ่งที่แว้บเข้ามาในหัวคือ ใน บารมีทั้ง 10 นั้น (ดู ว่าด้วยเรื่อง บารมี) อะไรถือเป็นข้อใหญ๋ที่สุด

คำตอบที่ผุดขึ้นมาให้กับตัวเองคือ “สัจจบารมี
อ่านเพิ่มเติม