เมื่อคิดไม่ออกให้กลับไปที่ฐานกาย


ตามหลักปัญญา 3 ฐาน กล่าวว่ามนุษย์เรานั้นจะเกิดปัญญาได้จะต้องประกอบด้วย 3 ฐานสมบูรณ์ คือ ฐานกาย ฐานจิต และ ฐานคิด
อ่านเพิ่มเติม