สวัสดีปีใหม่ 2014


ในวาระดิถึขึ้นปีใหม่ ขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาช่วยเตือนสติของพวกเราทุกคน
อ่านเพิ่มเติม