“ไม่รู้ให้ถาม” สำคัญที่ “รู้ว่าไม่รู้”


four-stages-of-competenceจาก กฏของกมล ทั้ง 32 ข้อ ผมมักจะพูดเสมอว่า ถ้าจำได้ข้อเดียวให้จำข้อที่ว่า “ไม่รู้ให้ถาม” พอเริ่มเผยแพร่มากเข้า ผมกลับพบว่า คนส่วนใหญ่กลับคิดว่าส่วนสำคัญของกฏข้อนี้คือ “การถาม” และกลับละเลยหรือมองข้าม เรื่องของความ “ไม่รู้” ไปเสียหมด
อ่านเพิ่มเติม