อ๋อ! รู้แล้ว – คำต้องห้าม


instruction“อ๋อ! รู้แล้ว” เป็นคำที่ผมจะไม่ยอมให้ตัวเองพูดได้ง่าย ๆ ถือเป็นคำต้องห้ามที่สุดคำหนึ่ง
อ่านเพิ่มเติม