ข้อเสียของอไจล์คือ มันยาก


มีอยู่ครั้งหนึ่งจะไม่ได้ว่าที่ไหนผมพูดเรื่องอไจล์ แล้วมีคนถามว่า “เห็นพูดถึงแต่ข้อดี แล้วอไจล์มีข้อเสียหรือไม่” จำได้ว่าผมตอบไปโดยไม่ต้องคิดว่า “มันยาก” ซึ่งด้วยความสัตย์จริงมันคือข้อเสียที่สำคัญที่สุดของอไจล์เลยก็ว่าได้เพราะ..
อ่านเพิ่มเติม