เมตตาบารมี


คราวก่อนได้กล่าวถึงคุณสมบัติที่สำคัญอันหนึ่งของอไจล์โค้ชคคือ สัจจบารมี วันนี้จะขอพูดถึงอีกหนึ่งบารมีที่อไจล์โค้ชต้องปฏิบัติ นั่นคือ “เมตตาบารมี”
อ่านเพิ่มเติม