“โง่” ในแบบพระพุทธศาสนา


ความโง่สำหรับคนธรรมดา กับในทางพระนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ทางพระนั้นเรียกความรู้ว่า “อวิชชา” และเรียกความโง่ว่า “อวิชชา”
อ่านเพิ่มเติม